nieuws

‘Vervolging Nijmegen voor vervuilen grond is doelloos’

bouwbreed Premium

Vervolging van de gemeente Nijmegen in de zogenoemde vuile-grondzaak dient geen enkel redelijk doel. De gemeente neemt voor bijna f. 5 miljoen maatregelen op de vier vervuilde locaties. Bovendien is het Openbaar Ministerie (OM) niet-ontvankelijk in deze zaak.

Dat heeft advocaat mr. F. Delissen aangevoerd bij de beklagkamer van het gerechtshof in Arnhem. Deze instantie hoorde de gemeente aan nadat de procureur-generaal besloten had dat de gemeente toch strafrechtelijk vervolgd kan worden in deze zaak die al twee jaar sleept.

In 1995 startten politie en justitie een onderzoek naar gerommel met soms ernstig verontreinigde grond in Nijmegen. Uit het onderzoek bleek dat de gemeente om kosten te besparen jarenlang illegaal vervuilde grond opgeslagen had. Twee wethouders en twee ambtenaren waren hoofdverdachten.

Een jaar geleden besloot het OM de gemeente niet te vervolgen op grond van het Pikmeerarrest van de Hoge Raad. Dat stelt dat overheden niet strafbaar zijn voor overtredingen die zij begaan tijdens de uitvoering van wettelijke taken.

Dit arrest veroorzaakte veel politieke opschudding. Zeven natuur- en milieuorganisaties voelden zich in hun belangen geschaad en gingen in beroep.

Delissen stelt dat alle klagers niet in beroep konden gaan omdat het bestrijden van rechtsongelijkheid geen doel is dat zij behartigen. De procureur-generaal acht vier van de zeven klagers wel ontvankelijk.

Delissen heeft ook aangevoerd, dat het in strijd met het vertrouwen in de rechtszekerheid is als een al gesloten zaak opnieuw geopend wordt zonder nieuw bewijs. Alleen het verkrijgen van jurisprudentie kan geen doel zijn, vindt hij.

Het gerechtshof neemt naar verwachting nog deze maand een beslissing over vervolging van de gemeente. De procureur in Leeuwarden stapt naar de Hoge Raad om een nieuw arrest in een vergelijkbare zaak. Arnhem zal daar niet op willen wachten, denkt een woordvoerder van het parket van de procureur-generaal omdat zo’n arrest nog lange tijd kan duren.

Reageer op dit artikel