nieuws

Uitstel aanleg A50 voor regio onaanvaardbaar

bouwbreed Premium

Uitstel van de aanleg A50, de verbinding tussen Eindhoven en Oss is onaanvaarbaar. Dat vindt de Stichting A50 waarin zowel de lokale overheid als het Brabantse bedrijfsleven is vertegenwoordigd. Minister Jorritsma wil de A50 eventueel wel in 2003 voltooid hebben, maar ziet nog geen mogelijkheden om dit te bekostigen.

De huidige verbinding N265 tussen Oss en Eindhoven staat te boek als een van de meest verkeersonveilige wegen in de provincie Noord-Brabant. Jaarlijks is op deze verbinding een tiental dodelijke slachtoffers te betreuren. “De congestie en files zijn verder zo groot dat de jaarlijkse reistijdverliezen en congestiekosten f. 100 miljoen bedragen”, aldus de Stichting A50.

De aanleg van de A50 zou volgens afspraken, nog gemaakt met Jorritsma’s voorgangster minister Maij, in 2003 zijn voltooid. Uit de begroting van minister Jorritsma bleek de A50 echter te zijn verschoven waardoor de snelweg pas in 2006 gereed zou zijn. Dit komt vooral omdat door een amendement van PvdA-kamerlid Van Heemst is besloten geldtekort voor verkeersveiligheidsbeleid te verhalen op de A50. “De ontsteltenis daarover in de regio was groot”, zo stelt de Stichting A50 in haar Nieuwsbrief. Vooral omdat er harde afspraken tussen de regio en het ministerie lagen: “De minister (Maij-Weggen, red.) nam haar tracebesluit voor de aanleg van deze autosnelweg en beloofde bovendien versnelde aanpak van de grootste knelpunten en voltooiing van de A50 Eindhoven-Oss in 2002. De regio beloofde volledige medewerking en een bijdrage van f. 30 miljoen in de kosten voor de versnelde aanleg.” Dat bedrag is inmiddels door provincie, gemeenten en bedrijfsleven gezamenlijk bijeengebracht.

Geld

Nu heeft Jorritsma inmiddels al aangegeven haar Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport alleen ten gunste van de A50 Eindhoven-Oss te willen wijzigen als de Tweede Kamer hierover een amendement of motie aanneemt. Tevens moet dan de Kamer ook aangeven waar dat geld voor de aanleg van de A50 vandaan moet komen. “De leden van de Tweede Kamer zijn dus opnieuw aan zet”, zo stelt de stichting A50 vast. Vorige week hebben de vier grote partijen weliswaar aangegeven de autosnelweg in 2003 te willen bouwen maar van een motie of amendement is nog geen sprake geweest. Alleen het CDA heeft voorgesteld het geld voor de financiering van de snelweg uit het aardgasfonds te halen.

De stichting is nu een ware campagne begonnen om de Tweede Kamerfracties ertoe te bewegen met een financieringsoplossing te komen.

Op 17 november buigt de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat zich over de kwestie.

Reageer op dit artikel