nieuws

Tommel helpt Zuid-Afrika bij sociale woningbouw

bouwbreed Premium

Staatssecretaris Tommel van VROM brengt komende week, op uitnodiging van de Zuid-Afrikaanse minister voor volkshuisvesting, mevrouw Sankie Mthembi-Mahanyele, een werkbezoek aan Zuid-Afrika. Hoogtepunt van het bezoek is de ondertekening op vrijdag 14 november van een ‘Memorandum of Understanding’. De overeenkomst staat samenwerking voor tussen beide landen op het gebied van de sociale volkshuisvesting. Aansluitend vindt de oprichtingsbijeenkomst plaats van de ‘Social Housing Foundation’.

Zuid-Afrika kent nog grote problemen op huisvestingsgebied: het woningtekort bedraagt enkele miljoenen woningen. De regering heeft als doel geformuleerd de komende jaren een miljoen huizen te bouwen.

Onderwerp van samenwerking zijn vooral de ontwikkeling en structuur van het volkshuisvestingsbeleid en de ondersteuning en professionalisering van Zuid-Afrikaanse organisaties op dit gebied.

Behalve het ministerie van VROM zijn ook de Nationale Woningraad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bij de samenwerking betrokken.

Reageer op dit artikel