nieuws

Toeleveranciers discussieren over milieu-informatie

bouwbreed Premium

De fabrikanten en toeleveranciers van bouwmaterialen, – producten en – elementen beginnen op 3 december een discussie over het verstrekken van milieu-informatie. De discussie moet leiden tot de vaststelling van zogenaamde functionele eenheden. Dat zijn precieze definities van een onderdeel van een bouwwerk. Voor zo’n onderdeel kan een Life Cycle Analyse (LCA) worden vastgesteld. Het vaststellen van functionele eenheden is noodzakelijk, omdat de uitkomsten van de LCA’s anders niet met elkaar vergeleken kunnen worden.

De fabrikanten en toeleveranciers zullen vervolgens voor een aantal producten een MRPI (Milieurelevante Productinformatie) opstellen. Vanaf eind februari krijgen een aantal geselecteerde aannemers, architecten en gemeenten de concept-MRPI’s voorgeschoteld. Zij moeten de presentatie beoordelen. Ongeveer 40 fabrikanten en leveranciers nemen aan deze proef deel. De MRPI’s betreffen de vier productgroepen daken, draagconstructies, wanden en kozijnen.

“Het is een heel proces, het heeft veel om het lijf”, verzucht P.J. van Heijgen van de Stichting NVTB Projecten (SNP) te Driebergen. De SNP leidt het project voor de industrie, verenigd in het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB), met subsidie van het ministerie van VROM. Het doel van het project is, de gebruikers in de bouw uiteindelijk objectieve milieu-informatie te kunnen verstrekken. De presentatie en toetsing moeten de marktpartijen een eerlijk beeld geven van de milieubelasting.

Volgens een persbericht van de SNP is er momenteel sprake van een wildgroei van allerlei milieu-voorkeurslijstjes en ‘gekleurde’ informatie van producenten. “Bij gebrek aan beter is het Handboek Duurzame Bouwproducten van het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie misschien het minst slechte”, stelt Van Heijgen. Deze losbladige uitgave van Weka Uitgeverij BV te Amsterdam biedt nu al een praktisch toepasbare milieuclassificatie van bouwmaterialen. Hij is gebaseerd op de wetenschappelijk onderbouwde Twin-methode, ontwikkeld door dr. ir. M. Haas.

Het MRPI-project is een onderdeel van het project ‘Milieumaten in de bouw’ van het Milieuberaad Bouw, het platform van overheid en bedrijfsleven. Van Heijgen verwacht dat de eerste MRPI’s voor de hele bouw eind 1998 beschikbaar komen.

Reageer op dit artikel