nieuws

Termijn voor bankgarantie wao-risico verlengd

bouwbreed Premium

De termijn waarbinnen werkgevers die vanaf 1 januari komend jaar zelf het wao-risico willen dragen, een (bank)garantie moeten overleggen, is verlengd tot 15 december. Hiertoe heeft het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) besloten.

Werkgevers die eigenrisicodrager willen worden, moesten dit voor 1 oktober melden bij hun uitvoeringsinstelling sociale verzekering, in het geval van de bouw het SFB. Daarna kregen zij vijf weken de tijd om een garantie te overleggen.

Momenteel heeft de Tweede Kamer echter een wetsontwerp in behandeling dat gevolgen heeft voor de bankgarantie. De huidige wetgeving staat afgifte van een bankgarantie in de weg. Het Lisv denkt dat banken en verzekeraars niet eerder garanties zullen afgeven dan nadat het wetsvoorstel is aangenomen in de Kamer.

Daarom heeft het Lisv besloten de termijn te verlengen.

Reageer op dit artikel