nieuws

Tegenstanders Betuwelijn blijven geloven in beter trace

bouwbreed Premium

Tegenstanders van de Betuwelijn blijven erin geloven dat hun strijd tegen de aanleg van de omstreden goederenspoorlijn niet voor niets is. De komst van het spoor is dan weliswaar een feit, maar milieuwinst is er zeker nog te halen.

De hoop van de dwarsliggers is gevestigd op de Raad van State. Dit college behandelt vanaf gisteren de honderden bezwaren tegen het Tracebesluit Betuweroute. De tegenstanders verwachten dat de raad beslist dat het kabinet het spoor op bepaalde stukken zodanig moet aanpassen dat schade aan landschap en overlast zo veel mogelijk beperkt blijven.

Het Landelijk Overleg Betuwe Route, waarin de meeste actiegroepen zijn verenigd, moesten echter begin januari al een bittere pil slikken. Diezelfde Raad van State veegde eind januari vrijwel alle bezwaren tegen de aanleg van de Betuwelijn van tafel.

Het college wees bijna 170 protesten van bewoners, belangengroepen en lagere overheden af. De uitspraak betrof officieel de planologische kernbeslissing, het principebesluit over de goederenspoorlijn tussen Rotterdam en het Duitse Ruhrgebied. Het kabinet hoefde de politieke discussie over aanleg van de Betuwelijn dus niet over te doen. Het spoor moet in 2006 klaar zijn en het kabinet heeft er 8,5 miljard gulden voor over.

Tijdens de hoorzittingen komt ook een onderzoek van het ingenieursbureau Ulehake aan de orde. Dit onderzoek is maandag gepresenteerd. Het bureau stelt dat bewoners langs het spoor bijna twee keer zoveel geluidsoverlast krijgen dan de Nederlandse Spoorwegen, en daarmee ook het kabinet, hebben berekend.

Volgens de ingenieurs van bureau Ulehake moet het kabinet veel meer woningen afbreken en veel meer geld uittrekken voor geluidwerende maatregelen. En dan nog zal de geluidshinder vaak aanzienlijk hoger uitkomen dan de vastgestelde norm van 57 decibel.

Het ingenieursbureau concludeert dat minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat op basis van de nieuwe onderzoeksgegevens wettelijk verplicht is de berekeningen naar de geluidsoverlast opnieuw te maken.

Reageer op dit artikel