nieuws

Storter van zeefzand weer voor rechter

bouwbreed Premium

Van Bentum Recycling Centrale BV moet deze maand opnieuw voor de Dordtse rechtbank verschijnen. Het Openbaar Ministerie verwijt het bedrijf zonder de benodigde vergunningen zeefzand en asfaltgranulaat te hebben gestort in de polder ‘Het Nieuwland’ bij Alblasserdam.

Justitie wil Van Benthum vervolgen, omdat de Raad van State in juni van dit jaar het begrip ‘inrichting’ opnieuw heeft gedefinieerd. Daardoor ziet het Openbaar Ministerie weer mogelijkheden voor een rechtszaak. Justitie voert aan dat Van Bentum tussen 25 juni 1996 en 6 juni 1997 illegaal zeefzand heeft gestort. Op 13 november dient de zaak voor de Dordtse rechtbank.

Vorig jaar werd Van Bentum in hoger beroep vrijgesproken. Het Hof vond dat er bij het bedrijf geen sprake is van een vergunningsplichtige inrichting. Ook loopt bij de Raad van State nog een beroepsprocedure. Daarin vecht Van Bentum een besluit van de provincie aan dat hem het storten verbiedt.

In 1992 kocht Van Bentum de 55 hectare grote polder aan de oever van de Noord. In juni 1996 begon hij er zeefzand – een restproduct van puinverwerking – en asfaltgranulaat te storten met de bedoeling de polder geschikt te maken als industrieterrein. Inmiddels ligt er meer dan 300.000 kubieke meter van de reststof die is vervuild met teer en pak’s (policyclische aromatische koolwaterstoffen). Volgens de provincie is storten in strijd met de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming.

Op 26 november 1996 gelastte de provincie Van Bentum het storten te staken en weg te halen wat er lag. Van Bentum ging in beroep. Op 6 juni deed de Raad van State uitspraak. Daarin gaf de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak aan dat Van Bentum de stortingen moest staken. Dit in afwachting van de afhandeling van de beroepsprocedure. Het reeds gestorte zeefzand hoefde Van Bentum nog niet te verwijderen.

Een eerdere poging om strafrechtelijk op te treden tegen de stort is gestrand, nadat Van Bentum in een andere beroepszaak voor de Raad van State gelijk heeft gekregen, zij het op een ander punt. De RvS was het met Van Bentum eens dat de stortplaats een tijdelijke opslag betrof, en dat er daarom

Reageer op dit artikel