nieuws

Staatsmijn Emma

bouwbreed Premium

In de komende jaren krijgt het bedrijfsterrein van de gesloten Staatsmijn Emma, gelegen op de grens van Heerlen en Brunssum, een heel ander aanzien. De sanering van het voormalige mijnterrein is bijna voltooid. Een park is inmiddels aangelegd. Binnenkort wordt het startsein gegeven voor de bouw van 819 woningen, een samenwerking van de gemeenten Brunssum en Heerlen, projectontwikkelaar Heuvelland BV, de provincie en DSM.

De sanering is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Brunssum. Op het mijnterrein, dat als motto ‘Van zwart naar groen’ kreeg, is wonen, werken en recreeren gepland.

In het Parkplan is uitzonderlijk veel ruimte voor groen en mooie woningen, volgens wethouder Dieux Akkermans van Brunssum. De woningen worden gebouwd aan de kant van Treebeek. Het Heerlens deel van het Parkplan is bestemd voor bedrijven.

De bodemsanering is uitgevoerd volgens een gesloten grondbalans; alle grond is op het Emmaterrein gebleven en geregistreerd. De verontreinigde grond is afgegraven en gebruikt om delen van het terrein waar niet gewoond wordt op te hogen.

Reageer op dit artikel