nieuws

Overleg kabinet over Schiphol zit muurvast

bouwbreed Premium

In de discussie over de groei van de luchtvaart zit geen schot meer. Een nieuw overleg tussen de ministers De Boer (Milieu), Jorritsma (Verkeer), Wijers (Economische Zaken) en vice-premier Dijkstal heeft niets opgeleverd.

Het kabinet is het erover eens dat de luchtvaart in Nederland moet kunnen blijven groeien, maar de ministers verschillen van mening over de wijze waarop.

De Boer wil niet dat het kabinet om te beginnen zijn kaarten zet op Schiphol, en vervolgens gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor uitbreiding. De minister wil eerst uitgebreid onderzoek naar alle mogelijke varianten, zoals een vliegveld in zee of in de Markerwaard. Zij is bang voor een te grote belasting van het milieu.

Jorritsma heeft meer haast. Nu al loopt Schiphol genadeloos tegen de milieugrenzen aan. In het gebruiksplan voor 1998 wordt uitgegaan van 360.000 vluchten, terwijl de luchtvaartmaatschappijen om 400.000 hadden gevraagd. Vooral de Nederlandse maatschappijen worden de dupe van de beperkingen.

Dat is tevens de reden dat gekeken wordt naar mogelijkheden om de groei op Schiphol te accommoderen. Nieuwe vliegvelden elders bouwen duurt veel te lang. De gedachte Schiphol-mainport komt dan in gevaar.

Ook gaan er stemmen op om op een andere manier om te gaan met de geluidszonering. Zo is volgens het adviesbureau Berenschot de handhaving van de geluidsgrenzen op Schiphol momenteel te rigide. Elke overschrijding van geluidszones telt even zwaar en kan in theorie leiden tot zware maatregelen als sluiting van banen of zelfs sluiting van de luchthaven.

Aanpassing

Noord-Holland wil dat in het Aanwijzingsbesluit Schiphol de geluidszone wordt veranderd, zonder dat het maximum van 15.l00 geluidgehinderde woningen wordt overschreden.

Dit bleek uit de discussies in het College van Gedeputeerde Staten over het gebruiksplan 1998. CDA en VVD willen dat de gevraagde 400.000 vluchten kunnen worden uitgevoerd. Alleen de PvdA ging akkoord.

Reageer op dit artikel