nieuws

Ondanks te hoge provinciale richtcijfers Limburg stelt programma woningbouw nog niet bij

bouwbreed

Limburg moet minder gaan bouwen. De richtcijfers woningbouw die de provincie hanteert zijn te hoog. Uit recente gegevens blijkt dat de uitbreidingsbehoefte 3700 woningen lager ligt. Maar vooralsnog blijft de provincie de komende twee jaar vasthouden aan deze planning. Pas na 2000 wordt er aan het programma gesleuteld.

Volgens W.G.N. Wijnen, gedeputeerde van volkshuisvesting, heeft direct ingrijpen geen zin. “Afspraken zijn al gemaakt. En ook voor de Vinex-contracten zijn de plannen in een vergevorderd stadium”, zo motiveert hij dit collegebesluit.

Bij elkaar bouwen gemeenten in Limburg ruwweg jaarlijks 680 woningen teveel. De planningen, vastgesteld in 1995, voorzien in een woningbouwprogramma van 40.900 woningen tot het jaar 2004. Uit het bevolkingsonderzoek dat in opdracht van de provincie is uitgevoerd, blijkt nu dat dit zo’n 3700 woningen teveel van het goede is.

De provincie zette deze zomer het onderzoeksbureau ETIL uit Maastricht aan het werk om de bevolkingsbewegingen in kaart te brengen. Aanleiding hiervoor vormden volgens Wijnen signalen uit Heerlen en Venlo dat het inwonersaantal aan het dalen is. “Omdat wij onze woningbouwcijfers op bevolkingsaantallen stoelen zijn goede voorspellingen wel noodzakelijk.”

Uit het omvangrijke cijfermateriaal dat gisteren door ETIL en de provincie Limburg is gepresenteerd, blijkt dat de bevolking in deze provincie sterk gaat dalen. In het jaar 2030, zo voorspelt het onderzoeksbureau zal het aantal inwoners van Limburg lager liggen dan het huidige aantal van ruim een miljoen.

Geen paniek

De woningbehoefte neemt navenant dus af. Volgens de gedeputeerde is er echter geen reden voor al te grote paniek. Het woningtekort (in 1995 nog 2,3 procent van de voorraad) zal volgend jaar rond de 1,2 procent schommelen. In de loop van de jaren daarna loopt dit tekort tot 0,8 procent terug. Veel lager moet het niet worden omdat anders leegstand gaat ontstaan.

Wijnen benadrukt desgevraagd nog niet te willen tornen aan de Vinex-contracten. De voorgestane uitbreidingen hebben voor het grootste deel op de Vinex-locaties en in stadsgewesten plaats. “De taakstelling van de vier Vinex-locaties (Maastricht, Sittard-Geleen, Heerlen-Kerkrade en Brunssum-Landgraaf, red) blijft gehandhaafd. Ga je daar aan sleutelen dan moeten we naar het Rijk.”

Verrekenen

De cijfers laten volgens Wijnen ook zien dat de woningbouw buiten de Vinex-stadsgewesten geen bedreiging vormt voor de woningbouw in de Vinex-gemeenten. “Het restrictief beleid zoals we dat de afgelopen jaren hebben gevoerd is wat dat betreft succesvol geweest. Er is hier in het Limburgse feitelijk alleen in stedelijk gebied gebouwd.”

Wel is het zo dat de 1280 woningen die de komende twee jaar teveel worden gebouwd in de jaren daarna moeten worden verrekend. “En die verrekening zal over de hele linie, dus voor alle gemeenten in Limburg, plaatshebben”, aldus Wijnen.

Reageer op dit artikel