nieuws

Oderdijk

bouwbreed Premium

De herstelwerkzaamheden aan de Oderdijk in Brandenburg zijn vrijwel voltooid. Op termijn vergt de veiligheid in het dal van de Oder een investering van een half miljard DM. De afgelopen maanden reden dagelijks 300 vrachtwagens af en aan, om de benodigde 75.000 m3 zand en klei aan te voeren. De kosten werden geraamd op 18 miljoen DM, inmiddels zijn deze meer dan verdubbeld.

De chef dijkenbouw van het milieuministerie in Brandenburg, denkt dat tot 2002 100 miljoen DM geinvesteerd moet worden in het verbeteren van de Oderdijk. Tijdens het hoogwater in de zomer bleek de waterkering echter op veel meer plaatsen onbetrouwbaar. Volgens de Berliner Morgenpost circuleren bij de beambten van de regering in Potsdam cijfers waaruit blijkt dat verbeteren van de Oderdijken een half miljard mark gaat kosten.

Reageer op dit artikel