nieuws

Nieuw meetsysteem moet overbelading terugdringen

bouwbreed

Overbelading van vrachtwagens zal in de toekomst veel intensiever worden aangepakt. Gisteren werd in de omgeving van Hoogvliet een nieuw meetsysteem gedemonstreerd dat rijdende vrachtwagens controleert op overschrijding van de wettelijk toegestane aslast.

Landelijke en regionale politiediensten, Rijkswaterstaat en de Rijksverkeersinspectie zijn een experiment begonnen om de overbelasting van vrachtwagens terug te dringen. Op de A15 bij Hoogvliet en de A16 ten noorden van de Moerdijkbrug zijn daartoe aslast-meetsystemen en videosystemen geplaatst. Correct beladen vrachtwagens ondervinden geen hinder van dit meetsysteem. In geval van te zware belasting wordt het voertuig echter direct aangehouden.

Het systeem meet met in de weg aangebrachte sensoren de asgewichten, snelheid, lengte en asconfiguratie van passerende vrachtwagens en tankauto’s. De meetapparatuur is gekoppeld aan een videosysteem dat het in overtreding zijnde voertuig op beeld vastlegt. Een motoragent leidt de desbetreffende vrachtwagen naar een parkeerterrein waar het voertuig nogmaals statisch wordt gewogen.

Uit de proef, die tot eind van dit jaar voortduurt, moet blijken of deze manier van aanpak werkt. Wanneer dit het geval is zullen ongeveer 40 tot 50 meetpunten verspreid over het land worden aangelegd.

Vooral de grote kosten voor onderhoud aan wegen die voor een belangrijk deel worden veroorzaakt door te zware vrachtwagens, zijn voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat aanleiding de controle op overbelasting te intensiveren. Uit het oogpunt van eerlijke concurrentievoorwaarden is dit fenomeen bovendien ongewenst. Voor de uitvoerende diensten, politie en Rijksverkeersinspectie is vooral de efficiency bij handhaving en opsporing van belang.

Reageer op dit artikel