nieuws

Nederland beheert Europees geld soms slecht

bouwbreed Premium

Nederland controleert het uitgeven en binnenhalen van Europese gelden soms gebrekkig. Dit constateert de Europese Rekenkamer (ER) in haar jaarverslag over 1996. In vergelijking met andere landen, vooral de zuidelijke lidstaten van de Europese Unie ‘doet Nederland het echter niet slecht’ bij het beheer en controle van de Europese gelden, meent M. Engwirda, Nederlands lid van de Europese Rekenkamer.

De Europese Unie betaalde vorig jaar tientallen miljoenen guldens teveel aan subsidies en de Unie is laks bij het terugvorderen van deze bedragen. De ER spreekt over ‘een hoog percentage fouten en onregelmatigheden’, net als in voorgaande jaren. De Kamer weigert daarom haar algemene goedkeuring te geven aan de betalingen van het vorige jaar. De ER zegt op 4,3 procent van de f. 169 miljard aan betalingen in 1996 geen zicht te hebben. Het beheer van de Europese gelden verbetert maar weinig, al zijn er ‘een paar bemoedigende ontwikkelingen’ bij onder meer de regionale fondsen.

De uitgavendeclaraties van de lidstaten zijn vaak onbetrouwbaar en onnauwkeurig. De boekhoud- en informatiesystemen vergen dringend verbetering. De ER bepleit bovendien echte financiele sancties, bijvoorbeeld een netto-korting op subsidies, als nationale overheden onjuiste declaraties indienen.

Het systeem van voorschotten, zoals bij de regionale fondsen, deugt in het algemeen niet. Er is geen goede controle op de juiste besteding van deze gelden. Zo blijft het geld nogal eens te lang bij bemiddelende instanties. Het is niet duidelijk of de Europese bijdragen het verlangde effect teweeg brengen en vaak is niet na te gaan of de plaatselijke overheden ook hun financieel aandeel in projecten hebben geleverd.

Reageer op dit artikel