nieuws

N-Holland subsidieert grote projecten

bouwbreed Premium

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de staten voorgesteld vier projecten in aanmerking te laten komen voor een bijdrage uit het Fonds Investeringen Noord-Holland. De projecten komen voor in het Tweede Investeringsprogramma, in feite een voortschrijdende aanpassing van het Eerste programma, dat in november vorig jaar werd vastgesteld.

Het eerste dat volgens de regels van het Fonds een bijdrage van f. 5 miljoen van de provincie kan krijgen, is het project Oude Zeug/Jongert inclusief de aanleg van natuuroevers langs de Wieringermeerdijk. Het omvat de aanleg van een nat bedrijventerrein Oude Zeug en de verplaatsing van drie bedrijven, waaronder die van jachtwerf Jongert. Door het vertrek van de bedrijven kunnen op de vrijgekomen gronden circa 90 woningen worden gebouwd. De totale investering inclusief de eerste fase van de aanleg vooroevers Wieringermeerdijk bedragen f. 27 miljoen, waarvan f. 13,5 miljoen door Jongert wordt opgebracht. De provincie springt bij met een bijdrage va f. 5 miljoen.

Navisduct

Het tweede toe te voegen project betreft de aanleg van een nieuwe haven van de gemeente Enkhuizen ter hoogte van Gependam. Dat levert 70 ligplaatsen voor charters op en 200 voor de recreatieve vaart. De uitvoering van dit werk wil de gemeente combineren met de uitvoering door Rijkswaterstaat van het nabijgelegen navisduct. Dit navisduct zorgt er voor dat schepen bovenlangs varen en het wegverkeer onder de sluiskolk van de Krabbersgatsluis wordt gevoerd.

Gelijktijdige uitvoering levert een besparing op van f. 11,5 miljoen. Dan resteert nog een investeringsbedrag van f. 22 miljoen, waarvan de gemeente f. 8,5 miljoen voor haar rekening neemt. Voor de provincie resteert dan nog de betaling van f. 13,5 miljoen.

Stelling Amsterdam

Het derde project omvat de aanleg van een jachthaven en de bouw van een internationaal zeilwedstrijdencentrum in Medemblik. De totale kosten worden geraamd op f. 3,8 miljoen, waarvan f. 2,2 miljoen is gedekt. Er resteert een tekort van f. 1,6 miljoen, waarvoor een beroep op de provincie wordt gedaan.

Tenslotte wordt een plan voor het aanbrengen van zonnecellen in Heerhugowaard-Zuid in het Tweede Investeringsfonds opgenomen. De gevraagde provinciale bijdrage bedraagt 15% van de totale investeringskosten, zijnde f. 9 miljoen.

Gedeputeerde Staten stellen daarnaast voor een afzonderlijk programma voor het restaureren van de Stelling van Amsterdam in het Fonds op te nemen. Voor de restauraties van de diverse forten wordt gedacht aan een bijdrage van f. 20 miljoen.

Reageer op dit artikel