nieuws

Multifunctioneel Transportcentrum Valburg ter inzage voor inspraak

bouwbreed Premium

De realisering van het Multifunctioneel Transportcentrum (MTC) Valburg is een stapje dichterbij gekomen. Het Knooppunt Arnhem-Nijmegen is akkoord met het Milieu Effect Rapport (mer).

Vanaf vandaag tot en met 23 december ligt het mer voor iedereen ter inzage bij het Projectbureau KAN en in alle gemeentehuizen in het KAN-gebied.

Het mer is een onderdeel van de planvoorbereidingsfase voor het MTC Valburg. Het is van invloed op de inrichting en de vormgeving van het toekomstige centrum. Zo staat in de bijbehorende projectnotitie hoe de ruimtelijke effecten van de inpassing van het MTC zullen worden verzacht en gecompenseerd.

Het MTC Valburg wordt een hoogwaardig knooppunt voor het uitwisselen van containerladingen tussen (inter)nationale vervoersstromen over water, spoor en weg. Bij Valburg in de Betuwe kruisen de A15, A50 en A73. De Waal en het geplande trace van de Betuwelijn zijn niet ver weg.

In het project werken regionale en landelijke overheden nauw samen met het bedrijfsleven. Het zal volgens verwachting 8000 nieuwe arbeidsplaatsen opleveren: 3000 direct en 5000 indirect.

De kosten bedragen f. 1,2 miljard.

Als het project volgens plan verloopt, gaat de eerste schop voor de nieuwe Waalhaven in 1999 of 2000 de grond in.

Reageer op dit artikel