nieuws

Miljoenen-reservering voor schoonmaak Hollandsche IJssel

bouwbreed Premium

Het provinciebestuur van Zuid-Holland legt f. 26 miljoen apart voor de sanering van de oevers langs de Hollandsche IJssel. Het bedrag zal over een periode van dertien jaar worden uitgesmeerd.

De reservering vloeit voort uit de oproep van minister De Boer van VROM een bijdrage te leveren in de schoonmaakkosten van de vuilste rivier van Nederland. Eind september beloofde VROM zelf al f. 195 miljoen opzij te leggen voor schoonmaakwerkzaamheden.

De miljoenenbedragen zijn nodig voor een grondige aanpak van rivier en de eveneens vervuilde wallekanten. In de afgelopen acht maanden werd vooral gewerkt aan het uitbaggeren van de rivier over een lengte van twintig kilometer.

De totale schoonmaak van rivier en oevers zal vermoedelijk pas in 2010 zijn gerealiseerd en in totaal zo’n f. 1 miljard gaan kosten.

Reageer op dit artikel