nieuws

Mbo’ers scoren laag bij architectenbureaus

bouwbreed Premium

Architectenbureaus nemen liever afgestudeerden uit het hoger beroepsonderwijs in dienst dan mensen uit het middelbaar beroepsonderwijs. Aannemers zijn daarentegen in meerderheid tevreden over het niveau van werknemers met een mbo-opleiding.

Dit blijkt uit een onderzoek van Bouwnetwerk Utrecht. De organisatie verstuurde 864 enqueteformulieren en kreeg daarop 170 reacties. Van de bedrijven die reageerden hebben er 63 mbo’ers in dienst.

Uit het onderzoek blijkt dat 61 procent van de ondervraagden wel tevreden is over de aansluiting van het mbo op de praktijk. De overige 39 procent is ontevreden. Van deze groep geeft 12 procent aan dat ze wel mbo’ers in dienst willen nemen, maar geen geschikte kandidaten kunnen vinden.

Veel architectenbureaus zeggen dat zij vaak hbo’ers plaatsen in functies waarvoor een middelbare beroepsopleiding voldoende is.

Bouwnetwerk Utrecht pleit voor maatregelen om de aansluiting te verbeteren. Daartoe moet het studieprogramma op vijf punten beter. Het gaat om:

– kennis van statistiek; – het nemen van maatregelen bij onvoldoende werk; – kennis van wet- en regelgeving; – kennis van de energie/prestatienorm (EPN); – kennis van marketing.

Bouwnetwerk Utrecht is een organisatie in oprichting die de aansluiting tussen onderwijs en beroepspraktijk wil verbeteren. In Bouwnetwerk werken scholen en het bedrijfsleven samen.

Reageer op dit artikel