nieuws

Materiaalkeuze op grond van milieueffecten zinloos

bouwbreed

Een materiaalkeuze maken door onderlinge vergelijking van milieu-effecten, is volkomen zinloos. Tenminste zolang er nog geen overeenstemming is over de te hanteren weegfactoren voor de milieu-effecten. Dat blijkt uit een milieustudie ‘Het Leven van alle Daken’ (HLD) uitgevoerd door BDA Dakadvies BV te Gorinchem.

BDA heeft de milieustudie gedaan in nauwe samenwerking met de vakgroep Fago van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven (TUE), TNO en het Centrum voor Bouwonderzoek (CBO). De belangrijkste conclusies uit het ruim 60 pagina’s tellende rapport zijn dat het verhogen van de warmteweerstand in woningen van 2,5 naar 4,0 de milieubelasting aanzienlijk vermindert, als gevolg van energiebesparing.

Recycling van bouwmaterialen behoeft niet noodzakelijkerwijs tot een verbetering van het milieuprofiel te leiden. Alle bewerkingen zoals het reinigen van materialen, scheiden, vermalen en het opwerken hebben afval, emissies, energieverbruik en grondstoffengebruik tot gevolg. Ook het transporteren van materialen heeft slechte gevolgen voor het milieu. In het algemeen blijkt transport een belangrijke rol te spelen in de LCA-berekeningen van bouwmaterialen. Hoe verder een bepaald proces in de levenscyclus afstaat van het eigenlijke productieproces, hoe moeilijker het is, om hierover betrouwbare en volledige gegevens te verkrijgen. De zogenaamde allocatiemethode of toerekening van de milieubelasting, speelt een belangrijke rol, als in hetzelfde productieproces meer dan een product wordt vervaardigd.

Omdat volgens BDA de gebruikelijke berekeningen hierover geen duidelijke aanwijzingen geeft, is de HLD-allocatiemethode ontwikkeld. Het HDL-onderzoek werd gedragen door negentien deelnemende bedrijven op het gebied van dakbedekking en isolatie, waardoor bijna alle dakbedekkings- en isolatiematerialen vertegenwoordigd waren. De marktdekking van de bedrijven bedraagt ongeveer 85%. Het gemeenschappelijke doel was om een bruikbaar instrument te maken voor product- en procesoptimalisatie. De bouw moet duidelijkheid krijgen over de betrouwbaarheid van milieuprofielen van dakbedekkingssystemen. Belangrijk voor de deelnemers was ook, om zelf inzicht te krijgen in de milieu-effecten van hun materiaal en productieprocessen.

Reageer op dit artikel