nieuws

Kwaliteit wordt kernthema van volkshuisvesting

bouwbreed

“De tijd is voorbij dat de woonconsument door de schaarste zo ongeveer alles accepteerde. Nu vraag en aanbod landelijk gezien in evenwicht zijn, zal de woningbouwer zich meer moeten richten op de wensen van de consument. De kwaliteitsvraag zal in de komende jaren een kernthema van de volkshuisvesting en ruimtelijke ordening zijn.”

Dat stelde drs. R.J. de Wit, voorzitter van het Garantie Instituut Woningbouw in Heerhugowaard, waar het 600.000ste garantiecertificaat sinds de oprichting van het GIW kon worden uitgereikt.

Aan gemeenten wordt een steeds grotere rol toebedeeld om de kwaliteit van woningen in de gaten te houden, aldus De Wit.

Ruim 300 gemeenten werken met het GIW-certificaat, aldus wethouder Hoogenbosch van Heerhugowaard, om de kwaliteit van de bouw naar hun burgers toe te kunnen garanderen. Het GIW gaat daartoe met zijn tijd mee doordat ze nu ook in samenwerking met de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting een brochure over duurzaam bouwen heeft uitgebracht.

Volgens de wethouder is het niet altijd in je voordeel voorop te lopen als het om duurzaam bouwen gaat. Zo is het wachten nog altijd op een subsidie voor de realisering van een wijk van circa 1900 woningen, die moeten worden voorzien van daken met fotovoltaische zonnepanelen. “Dit kabinet lijkt het gevoel te hebben dat verder gaan in milieumaatregelen dan thans geprognosticeerd, ongewenst is.”

AVBB-voorzitter Brinkman zei bij deze gelegenheid dat hij het misverstand wenst weggenomen te zien dat bouwers ongelukkig zouden zijn met mondige, veeleisende consumenten. “Maar wel moeten we ons realiseren dat alles in een juiste prijs/kwaliteitsverhouding moet passen. Bij de groeiende aansprakelijkheidsfilosofie moeten we wel zorgen dat het allemaal hanteerbaar blijft: het leveren van een product dat betaalbaar blijft.”

Voor directeur Van Herwijnen van de Vereniging Eigen Huis kan het allemaal nog wel beter. Zo blijft hij pleiten voor een geschillenregeling in plaats van die bij het GIW en bij de Raad van Arbitrage. Bovendien moeten procedures bekort kunnen worden en goedkoper zijn.

Records

Het ziet er naar uit dat ’97 voor het GIW een recordjaar gaat worden. Zo zullen er aan het eind van het jaar meer ondernemers dan ooit bij het GIW zijn ingeschreven, alle gescreend op onder andere solvabiliteit en vakmanschap, aldus voorzitter De Wit. Het aantal uitgegeven garantiecertificaten zal dit jaar de 50 .000 overschrijden.Ook verzoeken om advies en arbitrage zullen eind ’97 ruim 800 bedragen.

Reageer op dit artikel