nieuws

Kamer houdt vast aan versnelde ontsluiting Vinex

bouwbreed Premium

De Tweede Kamer houdt ondubbelzinning vast aan versnelling van de ontsluiting van de Vinex-locaties met openbaar vervoer. Van verbaasd tot verbolgen werd gereageerd op de mededeling van minister Jorritsma dat de uitvoeringscontracten Vinex op dit punt slechts een inspanningsverplichting zouden inhouden.

De openbaar vervoersontsluitingen van de Vinex-locaties blijven de Kamer hoog zitten. Na enkele weken geleden over de begroting van Verkeer en Waterstaat te hebben gedebatteerd, waarbij Kamerbreed de versnellingen werden gesteund, moest de Kamer nu constateren dat minister Jorritsma niet eerder dan voorjaar 1998 van plan is met een standpunt hierover te komen. Dit bleek gisteren tijdens een overleg over het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT).

Minister Jorritsma liet de Kamer daar weten dat het uitstel van de openbaarvervoerverbindingen te wijten was aan budgettaire problemen. Op zich niets nieuws, dat had zij ook al eerder laten weten. Maar zij gaf daarbij aan op dit moment nog geen greep te kunnen doen uit de extra f. 500 miljoen die het kabinet structureel gaat toevoegen aan het Fonds Economische Structuurversterking (FES). “Ook tijdens andere begrotingsbehandelingen wordt door Kamerfracties gevraagd om bijdragen uit het FES. Wij hebben daarom als kabinet besloten pas na afloop van alle begrotingsbehandelingen te bekijken welke prioriteiten we gaan leggen bij de verdeling van de extra FES-gelden”, zo zei de bewindsvrouw.

Zij wees er daarbij op dat de uitvoeringsconvenanten als bestuurlijke inspanningsverplichtingen gelden, waarbij het later (kunnen) nakomen leidt tot bestuurlijke consequenties op het gebied van samenwerking en wederzijds vertrouwen. Juist dat laatste zat D66 woordvoerster Nicky van ’t Riet hoog. Zij wilde dan ook de toezegging van de minister dat die voor 1998 de helft van de FES-gelden, f. 250 miljoen, zou krijgen voor versnelling van de openvervoerprojecten.

Projecten

De Kamer was daarnaast vrijwel unaniem in het aanwijzen van projecten die sneller moeten worden uitgevoerd dan nu volgens het MIT het geval is. Daarbij ging het om de N11-oost Alphen-Bodegraven, hetgeen nu volgens enkelen het gevaarlijkste stukje weg in Zuid-Holland is en de A2 bij Utrecht. De aanpassing van die weg en de overkluizing ervan is van belang voor de realisering van de Vinex-locatie Leidsche Rijn.

Ook voor de inpassing van de A4 bij Leiderdorp was behoorlijk wat overeenstemming. De korte tunnel die de minister daar wil, moet volgens de Kamer toch een veel langere verdiepte ligging worden.

Ook de viersporige spoortunnel in Delft blijft hoog op het verlanglijstje van de Kamer. Al tijdens de debatten over de Hoge snelheidslijn Zuid (HSL-zuid) had de Tweede Kamer daar al prioriteit aan gegeven, die nauwelijks wordt gehonoreerd in het MIT.

Alom wil de Kamer ook veel meer aandacht voor ondergronds transport. Niet alleen zou het Ondergronds Logistiek Systeem (OSL) tussen Aalsmeer en Schiphol versneld moeten worden, ook zouden dit soort systemen een integraal onderdeel moeten worden van het verkeers- en vervoersbeleid van de rijksoverheid. Minister Jorritsma was het daar volledig mee eens. “Wij zijn momenteel aan het bekijken hoe we buisleidingentransport kunnen opnemen in het volgende structuurschema verkeer en vervoer.”

CDA stelt tunnel Groene Hart ter discussie

Het CDA roept de regeringspartijen op nog eens na te denken of er een boortunnel onder het Groene Hart moet komen voor de HSL-zuid. CDA-woordvoerder Gerd Leers deed die oproep tijdens de behandeling van het MIT.

Een conventionele ‘cut and cover’ tunnel is volgens hem meer aangewezen uit kostenoverwegingen. Het geld dat daarmee wordt bespaard kan de nijpende financiele probelemen van minister Jorritsma iets verlichten, zo meende het kamerlid. Hij verwacht dat de VVD hem zal steunen aangezien die tijdens het debat over de HSL-zuid diezelfde suggestie had gedaan. PvdA-woordvoerder Van Heemst liet onmiddelijk weten daar niets in te zien. Gesteund door minister Jorritsma liet hij Leers weten dat dit enorme vertragingen in de aanleg van de HSL-zuid zou betekenen omdat de planologische kernbeslissing zou moeten worden aangepast.

Reageer op dit artikel