nieuws

Kamer blij met verbod oplosmiddelen schilders

bouwbreed Premium

Het verbod op gevaarlijke oplosmiddelen is goed ontvangen in de Tweede Kamer. De wetswijziging waarin het verbod wordt geregeld, zal Staatssecretaris De Grave van Sociale Zaken uiterlijk februari naar de Kamer sturen.

Gisteren was er een plenaire vergadering in de Tweede Kamer over de problematiek van de ‘schildersziekte’ OPS. Zowel Kamer als staatssecretaris streeft op termijn naar een algeheel verbod voor oplosmiddelen.

Bijna dreigde het verbod voor oplosmiddelen met minimaal een half jaar vertraagd te worden. Maar zowel Kamer als staatssecretaris vindt het verbod te belangrijk om zoveel vertraging op te laten lopen.

De motie van Tweede Kamerlid Middel (PvdA), ondertekend door een Kamermeerderheid, gaat uit van uitbreiding van het verbod van oplosmiddelen naar de grafische sector en autospuiterijen.

De Grave reageerde op deze motie met de opmerking dat het voorstel voor vervangingsplicht voor schilders, tapijtleggers en parketleggers dan niet in februari in de Kamer is, maar op z’n vroegst een half jaar later. Dit omdat voor de andere sectoren nog onvoldoende onderzoek is gedaan en een wetsvoorstel nu eenmaal veel voorbereiding en een precieze formulering vereist.

Een half jaar vertraging vonden de Kamerleden echter onaanvaardbaar. Nu is afgesproken indien de motie wordt aangenomen, in februari het voorstel voor de schilders komt en een half jaar later wordt uitgebreid met een verbod voor oplosmiddelen in de grafische sector en autospuiterijen.

Geen asbestdrama

Verder werden nog twee andere moties ingediend. De Kamer staat positief ten opzichte van de motie van GroenLinks-voorman Rosenmoller om de bestaande medische teams die zich met OPS bezighouden voort te laten bestaan. Nu hebben deze zogenoemde Solvent-teams nog een tijdelijk karakter. Ook een motie van het SP-Tweede-Kamerlid Poppe voor een wettelijke algeheel vervangingsplicht zodra dat technisch mogelijk is, kan op veel steun rekenen. Poppe bepleitte dat herhaling van het ‘asbestdrama’ voorkomen moet worden. De Grave wil zich echter op dit moment nog niet vastprikken op een datum, maar streeft ook naar een algeheel verbod op oplosmiddelen. Dinsdag wordt gestemd over de moties.

Reageer op dit artikel