nieuws

Hoek van Holland wil bebouwing intensiveren

bouwbreed Premium

De duinenrij in Hoek van Holland, die in 1971 is opgespoten, moet over een lengte van drie kilometer worden verhoogd om bebouwing van een groot gebied mogelijk te maken. Dat staat in het Masterplan waterwegcentrum Hoek van Holland. Opzet van het plan is een kwalitatief hoogwaardige intensivering van de bebouwing en inrichting van het openbaar gebied. De woningen vallen in de hogere prijsklasse, en om de toeristen te trekken naar Hoek van Holland worden er hotels gebouwd.

Het openbaar vervoer wordt ook aangepast. De entrees van de NS- stations, haven en strand en de Stena-passagiersterminal worden gereconstrueerd en de spoorlijn naar het strand wordt verlengd.

Om dit plan te realiseren zijn enkele honderden miljoenen guldens nodig. Het college van B en W van Rotterdam en het dagelijks bestuur van Hoek van Holland steunen het Masterplan.

De (deel)gemeenteraden buigen zich in de loop van december over de plannen. Volgens vice-voorzitter T. Brabander van de deelgemeenteraad Hoek van Holland kunnen de werkzaamheden al eind volgend jaar beginnen en moet het gehele project binnen tien jaar zijn afgerond. Brabander benadrukte dat de projectontwikkelaars al drie jaar staan te popelen om aan de slag de gaan in Hoek van Holland, maar door de trage besluitvorming bij de diverse overheden bleek dit onmogelijk.

Reageer op dit artikel