nieuws

Heerlen knapt stationsgebied voor f. 212 miljoen op

bouwbreed Premium

Het stationsgebied van Heerlen staat aan de vooravond van een grootscheepse vernieuwing. B en W koos voor een ontwerp van Jo Coenen dat aansluit op het nog prille stedenbouwkundige plan Heerlen-Noord. Kosten: f. 212 miljoen. De eerste spade moet volgend jaar de grond in.

Jo Coenen had voor de invulling van het gebied waarbij het NS-Station gehandhaafd blijft, twee voorstellen. Gekozen is voor het zogenaamde extraverte model. Belangrijke schakel in beide plannen is de nieuwe brug – een passarel met winkels en cafes – vanaf de Sarolestraat bij het station over de spoorrails heen. De brug eindigt op een plein met nieuw te bouwen voorzieningen als kantoren, wonen, megastores, onderwijsvoorzieningen en een megabios. Hier is het busstation gevestigd. “Het NS-station moet aan beide kanten een voorzijde krijgen”, aldus Jos Zuidgeest, wethouder Stadsontwikkeling.

Investeerders

De plannen vergen f. 212 miljoen. Momenteel is er nog een tekort van f. 49 miljoen. Zuidgeest verwacht dit bedrag door subsidies en bijdragen van investeerders bij elkaar te krijgen.

Het Raadgevend Ingenieursbureau Witteveen en Bos stelde voor de bebouwing, gebaseerd op het extraverte model van Coenen en de wensen van de markt, het programma van eisen voor het stationsgebied op:

-Woningbouw: 45 gestapelde appartementen.

-Kantoren: 17.000 m2 voor panden van 2500 tot 3000 m2

-Winkels en stationswinkels: 6000 m2 in combinatie met megastores en enkele winkels

-Megabioscoop: 4500 m2 (alleen rendabel als de uitbreiding van het huidige Royaltheater niet doorgaat)

-Horeca: 400 m2

-Onderwijs voorzieningen: 5500 m2

-Parkeergarage met 1100 parkeerplaatsen, belangrijk voor Park en Riding.

Het plan moet nog door de gemeenteraad worden goedgekeurd.

Witteveen en Bos gaan ervan uit dat in 1998 de bouwwerkzaamheden gefaseerd kunnen aanvangen en ongeveer zes jaar in beslag nemen.

Bij het NS-station is aannemersbedrijf M en M Bouw Sittard reeds begonnen met de bouw van een nieuw politiebureau in twee compartimenten, aan weerszijden van het spoor. Een bestaande voetgangerstunnel vormt de onderlinge verbinding.

Heerlen-Noord

Uitgaande van het extraverte model heeft Coenen de eerste stedenbouwkundige visie gereed voor Heerlen-Noord de ‘nieuwe toegangspoort’ tot de stad. Coenen denkt aan hoogwaardige woningbouw in het gebied Grasbroek, opwaardering van de woonwijk Zeswegen door de bouw van woningen en lage kantoren en inpassing van het gebied rond de Kempkens-flat. De ontsluiting is gericht op het nieuwe stationsgebied.

Heerlen-Noord moet nog alle procedures doorlopen.

Reageer op dit artikel