nieuws

Grote steden willen meer geld voor Vinex na 2005

bouwbreed Premium

De vier grote steden zullen niet meewerken aan uitvoering van de actualisering van de Vinex, dus na 2005, voordat meer geld beschikbaar is voor infrastructuur. Ook het budget voor bodemsanering is te gering.

Dit blijkt uit een brief van burgemeester Peper van Rotterdam namens de vier grote steden aan minister De Boer van VROM. Op zich, zo laat Peper weten, zijn de vier het met de verstedelijkingsopgave eens. Maar het budget dekt maar een deel van de kosten, terwijl er juist sprake zou moeten zijn van een integrale benadering. Daardoor, zo vrezen de vier, zou de uiteindelijke kwaliteit wel eens onder druk kunnen komen te staan.

Peper wijst erop dat er bij de ondertekening van de uitvoeringsconvenanten voor de periode 1995-2005 al vele bedenkingen bestonden. “Er is uiteindelijk ondertekend, met name om de stagnatie in de woningbouw, grotendeels veroorzaakt door het betreffende langdurige Vinex-overleg, niet te laten voortduren.”

De gebreken die toen in de afspraken zaten, zijn inmiddels zeer manifest aan het worden bij de uitvoering van de huidige Vinex-locaties. Hierdoor stagneert de planontwikkeling waardoor de woningbouw achterblijft bij de planning en ook de kwaliteit niet gehaald wordt.

Om dit in de toekomst te vermijden, wil Peper eerst keiharde afspraken maken over de oplossing van de problemen tot 2005, alvorens een convenant af te sluiten voor de periode 2005-2010.

Daarbij gaat het onder meer om de ‘rijksrekenregel’ dat in bestaand stedelijk gebied 100% voor de markt gebouwd zou moeten worden. Dat kan volgens de vier grote steden niet altijd. Liever zien zij dat afgesproken wordt dat in het saldo van vervanging en toevoeging er sprake is van 100% vrije-sectorwoningen. In dat geval zal er wel meer geld moeten komen van het rijk in het kader van de stedelijke vernieuwing.

Ook is het bedrag voor bodemsanering te gering. Ook hier is dus zicht op een hogere rijksbijdrage nodig bijvoorbeeld via continuering van de budgetten in de Wet Bodembescherming.

Reageer op dit artikel