nieuws

Gestaag wegpompen grondwater bedreigt kathedraal Mexico-Stad

bouwbreed Premium

De kathedraal van Mexico-Stad staat op instorten. De grond waarop het gebouw staat, klinkt door het gestaag wegpompen van grondwater in.

De bodem daalt evenwel niet gelijkmatig. Muren en pilaren zakken daardoor niet met dezelfde snelheid. Het zestiende eeuwse bouwwerk dreigt nu in delen uiteen te vallen. Ingenieurs en architecten van de Mexicaanse Raad voor Nationale Kunsten en Cultuur proberen de ramp af te wenden.

Mexico-Stad pompt al zo’n 150 jaar grondwater op voor de drinkwatervoorziening. De bodem onder de stad daalde daardoor in de afgelopen eeuw met om en nabij 7,5 meter. Niet alleen de kathedraal loopt schade op. De koloniale bebouwing in de ruime omgeving raakt eveneens beschadigd. Een mogelijke oplossing bieden gecontroleerde verzakkingen die de fundering van de kathedraal in een meer gelijkmatig tempo laat dalen.

De deskundigen hebben daarvoor 32 schachten van elk 20 meter diep gegraven. De wanden worden met beton bekleed. Zuigleidingen halen de grond onder in de schachten weg. De ontstane holtes storten vervolgens onder het gewicht van het gebouw in en brengen de fundering meer in balans. De kathedraal weegt ruim 127.000 ton.

Het werk begon in 1993. Op dat moment lag het noordoostelijke deel van de kathedraal zo’n 2,4 meter hoger dan het zuidwestelijke. Momenteel bedraagt het hoogteverschil pakweg een meter. Halverwege volgend jaar moet het verschil volledig zijn weggewerkt.

Reageer op dit artikel