nieuws

Gemeenten vangen overloop Groningen op

bouwbreed

De vier ten noorden van de stad Groningen gelegen gemeenten Zuidhorn, Bedum, Winsum en Ten Boer bieden mogelijkheden voor het creeren van hoogwaardige woonmilieus, zodra de stad Groningen in de toekomst niet aan de vraag kan voldoen.

Dat blijkt uit een rapport dat in opdracht van de provincie Groningen is opgesteld in het kader van de Regiovisie ‘Groningen-Assen’. Het rapport is op het gemeentehuis overhandigd aan Gedeputeerde G. Beukema.

De druk op de woningmarkt in de kleine kernen is groot. In de gemeente Ten Boer zijn de laatste jaren jaarlijks 45 woningen gebouwd. Als gevolg van de regiovisie zou dit aantal moeten teruglopen tot zo’n 14 huizen op jaarbasis.

De provincie denkt tot het jaar 2010 aan de bouw van 1000 tot 1500 woningen in de vier kernen. De hoeveelheden zijn echter nog onderwerp van politiek debat.

Mocht de stad Groningen niet kunnen voldoen aan haar taakstelling dan zijn de gemeenten bereid vervangende mogelijkheden te bieden voor het creeren van hoogwaardige woonmilieus. Kwalitatief goede (winkel)voorzieningen zijn cruciaal voor de vier gemeenten. Voor de instandhouding ervan is een bepaald draagvlak noodzakelijk. Ook het ontwikkelen van de recreatieve voorzieningen is een opgave voor de vier gemeenten.

Reageer op dit artikel