nieuws

Geen vergunning voor mobiele puinbrekers in Noord-Holland

bouwbreed

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag heeft de vergunningen voor acht mobiele puinbrekers in Noord-Holland geschorst. Daartoe was verzocht door de Vermeer Groep uit Hoofddorp, een bedrijf dat alleen over vaste puinbrekers beschikt.

Volgens Vermeer hoeven de mobiele puinbrekers aan veel minder milieuvoorschriften te voldoen en wordt op die manier een kostenvoordeel behaald ten opzichte van de vaste puinbreekinstallaties.

Als voorbeelden van voorschriften die niet voor mobiele brekers gelden noemde Vermeer tijdens de hoorzitting bij de Raad van State de aanleg van een vloeistofdichte vloerafsluiting, de analyse van materiaal, het voeren van een afvalregistratie en de verplichting om een weegbrug aanwezig te hebben.

Niet bekend

Reageer op dit artikel