nieuws

Geen eenduidige uitleg van gezamenlijke verklaring Liftinstituut en fabrikant leggen geschil bij

bouwbreed Premium

Bouwliftfabrikant Hek Nederland uit Middelbeers mag zijn transport/hefsteiger type GP 1500 verkopen als een gecombineerde personen/goederenlift. Een kort geding dat werd aangespannen tegen het Liftinstituut in Amsterdam, dat daartegen publiek bezwaar had gemaakt, is na bemiddeling van de president van de Amsterdamse rechtbank niet doorgezet.

Dat blijkt uit een gezamenlijke verklaring van betrokkenen, die na overleg met het ministerie van Sociale Zaken is opgesteld. Partijen geven overigens een verschillende uitleg aan deze verklaring.

Het Liftinstituut oordeelde begin oktober dat de transport/hefsteiger onder het Liftenbesluit I zou vallen. Hek daarentegen bleek van mening dat sinds 1 januari 1997 machines voor het heffen en verplaatsen van personen moeten voldoen aan de Machine-richtlijn.

Die richtlijn geeft aan dat dergelijke machines van een CE-markering moeten zijn voorzien. Dat CE-merk heeft deze transportsteiger verkregen in Duitsland. De door de Technische Ueberwachung Verein (Tuc) afgegeven CE-verklaring is geldig voor heel Europa.

In het kort geding adviseerde de president van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam de partijen in overleg te treden met het ministerie van Sociale Zaken met de vraag welke voorschriften op deze gecombineerde lift van toepassing zijn.

Arbeidsomstandigheden

Het ministerie en de twee vechtersbazen kwamen tot de volgende gezamenlijke verklaring:

“1. Het gebruik van de GP1500 als hefsteiger vormt geen enkel probleem.

2. Het ministerie van SZW is van mening dat het gebruik van hefsteigers met zogenaamde ‘overstapmogelijkheden’ in een aantal gevallen tot betere arbeidsomstandigheden leidt dan andere, tot op heden gebruikelijke werkmethoden.

Wegens het belang van goede arbeidsomstandigheden zal het ministerie daarom onderzoeken of, en zo ja op welke wijze eventuele juridische beperkingen moeten worden weggenomen voor een dergelijk gebruik. Het ministerie van SZW zal voor eind 1997 bekend maken voor welke aanpak het kiest.”

Verschillende uitleg

De door directeur Verhelst van Hek Nederland en directeur M.A. Lagendijk van het Liftinstituut ondertekende verklaring wordt door deze partijen overigens niet identiek uitgelegd.

Voor Verhelst is nu de kou uit de lucht. Hij meent niet te hoeven wachten tot het ministerie klaar is met wat is toegezegd. Vanaf vandaag mag hij de GP 1500 transport/hefsteiger zonder meer verkopen als personen/goederenlift.

Een woordvoerder van het Liftinstituut tekent hierbij aan dat bij het gebruik een restrictie in acht moeten worden genomen. Het tegelijkertijd transporteren van kozijnen of gevelelementen met de personen, die deze zaken in of aan de gevel moeten aanbrengen, is inderdaad toegestaan. Maar worden alleen personen vervoerd om via de overstapmogelijkheid te worden afgezet op een verdieping van een in aanbouw zijnde gebouw, om daarin elders werkzaamheden te verrichten, dan wordt de transport/hefsteiger volgens de nationale regelgeving beschouwd als een personenlift. Die zou dan moeten voldoen aan het Liftenbesluit. In dit geval zou de GP1500 niet als goedgekeurd transportmiddel mogen worden aangemerkt.

Reageer op dit artikel