nieuws

‘Financien maakt het grijs met kentekens’

bouwbreed

MKB-Nederland, de organisatie van de kleine(re) ondernemingen, beschuldigt het ministerie van Financien ervan op een unfaire wijze te trachten de rechtsgang bij de Hoge Raad te beinvloeden om alsnog zijn gelijk te krijgen in de slepende rechtszaak rond grijze kentekens.

Afgelopen maandag heeft het ministerie bekend gemaakt dat een fiscaal gunstige regeling voor grote wagenparken met ingang van 1 juni volgend jaar beeindigd wordt. De Hoge Raad behandelt deze week een proefprocedure die MKB-Nederland voert tegen het ministerie.

Zowel in 1988 als in 1994 werd de wetgeving aangepast om het snel populair wordende ‘grijs rijden’ tegen te gaan. De overheid liep veel belastinginkomsten mis doordat veel particulieren besloten om in een bestelauto-achtige voertuigen te gaan rijden met zogeheten grijze kentekens.

Er werd een uitzondering gemaakt voor bedrijven met meer dan honderd auto’s. Het gerechtshof in Arnhem bepaalde eerder dit jaar dat dit in strijd is met een internationaal verdrag. MKB-Nederland beschouwde dit als een belangrijke overwinning voor bedrijven met een klein wagenpark.

Maar het ministerie van Financien dreigt alsnog roet in het eten te gooien door de bekendmaking van afgelopen maandag. Door de regeling een tijdelijk karakter te geven, bestaat de kans dat nu wordt aangevoerd dat MKB-Nederland zich bij de Hoge Raad niet kan beroepen op het gelijkheidsbeginsel.

Reageer op dit artikel