nieuws

Emplooi

bouwbreed Premium

Continu leren, zelf zorgen voor je eigen arbeidsplaats, zodat je interessant blijft voor een onderneming. Dan ben je zeker van emplooi.

Dat woordje emplooi bleef maar rondspoken in mijn hoofd. Dat kwam natuurlijk door al dat gepraat over employability. Werknemers moeten in die gedachte niet eng maar breed inzetbaar zijn. Nog even en er is een wetenschapper die opstaat met de employability-thermometer. Niet om te kijken of een werknemer koorts heeft maar om de employability vast te stellen.

Uitgangspunten, criteria en punten horen bij zoiets. Dan zullen er wel cijfers uitrollen voor bijvoorbeeld de plooibaarheid de 24-uurs inzetbaarheid en of er nog wat te leren valt. En of je wel bereid bent voldoende afstand te overbruggen om het felbegeerde werk te mogen verrichten.

Voor de bouwnijverheid als geheel is employability niet nieuw. Want bouwers zijn al employabel en vinden hun emplooi in eigen land en daarbuiten.

De employability-thermometer van de bouw stijgt, afgemeten aan het aantal pendelkilometers, nog steeds.

Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid houdt de pendel goed in de gaten. Pendel is te vertalen in het aantal kilometers, files en dat levert weer zoveel reisuren op.

Als ik de cijfers van het EIB goed heb gelezen, neemt het aantal pendelaars neemt weer toe.

Bouwers zijn plooibaar, breed inzetbaar en zorgen zelf voor emplooi met wat pendelongemak en stress. Wat dat laatste betreft is de bouw niet uniek ten opzichte van andere sectoren. De stress omarmt menig uitvoerder en projectleider. En dan zijn hun arbeidsvoorwaarden ook nog niet geregeld in een cao. Maar dat zal nog wel komen.

Toch is het wel een beetje vreemd dat minister Wijers van Economische Zaken employability reserveert voor de werknemer. Over de employability van de ondernemer hoor je nog niets. Maar goed, soms zit er nog wat rek in de plooien van het economische poldermodel. Voor de FNV was dat aanleiding de looneis voor 1998 op te rekken tot iets meer dan 3,5%.

Intussen lees ik in Cobouw dat Nederland achterblijft bij de private financiering en exploitatie van infrastructurele werken en de exploitatie ervan ten opzichte van andere landen. Dat is jammer voor de financiers die wel willen, maar nu de kans niet krijgen. Het gevolg zou weer zijn, dat de bouw kansen in het buitenland mist. En dan heb je het weer wel over emplooi voor velen dat niet doorgaat.

Iets wat bijna tachtig jaar geleden ook niet doorging was de

dreigende revolutie in Europa. In november 1918 ontstond er ook wat spanning in ons eigen land. Maar de revolutie van Troelstra liep dood, nog voor die een feit was. In het Rijk van de Arbeid en andere uitgaven over de vakbondsgeschiedenis uit die tijd wordt duidelijk, dat er een crisis is die vraagt om maatregelen en sociale hervormingen. Zoals wettelijke regelingen van de verzekeringen tegen ziekte, ouderdom, invaliditeit en werkloosheid. En de achturige werkdag en de vrije zaterdagmiddag om meer mensen emplooi te bieden.

Maar nu dreigt er weer een koude sanering van het midden- en kleinbedrijf. Een waarschuwing van de NVOB-voorzitter die bij lagere overheden een tendens bespeurt dat zij liever in zee gaan met grote bouwondernemingen.

Reageer op dit artikel