nieuws

‘Elektra en gas in wijk van de toekomst’

bouwbreed Premium

Ook in het jaar 2010 moet een nieuwe woonwijk zijn aangesloten op zowel het elektriciteitsnet als het gasnet. De meerkosten van een betrouwbare ‘mono-infrastructuur’ zijn namelijk hoger dan de kosten van het aanleggen van twee infrastructuren.

Dat betoogde dr.ir. L. Noordzij gisteren op het congres ‘Woonwijk 2010’ ter gelegenheid van het zesde lustrum van gasbedrijf GGR Gas in Tiel. Uiteraard was zijn pleidooi niet geheel van eigenbelang ontbloot, want Noordzij is directeur van Gastec, het onderzoeksinstituut voor de gaswereld. En wie oppert dat er in een toekomstige woonwijk geen plaats is voor meerdere infrastructuren naast elkaar, bedoelt meestal te zeggen dat kan worden volstaan met een elektriciteitsnet.

Maar daar zitten volgens de Gastec-directeur eigenlijk alleen maar nadelen aan. Zo leidt het tot meerkosten op het gebied van belastingsturing, netverzwaring en aansluiting op bestaande netten buiten de wijk. Ook de vrije marktwerking en de inpassing van duurzame energie komt volgens hem in de knel. Noordzij is bang dat aantrekkelijke, duurzame energiesystemen in de toekomst niet kunnen worden ingepast wegens gebrek aan benodigde infrastructuur. Ook zou de aanleg van twee infrastructuren de noodzaak van opslagsystemen verminderen.

Noordzij verwacht dat toevoeging van niet-koolstofhoudende gassen als waterstof aan het aardgas op korte termijn haalbaar wordt. Hij noemde met name het Carbon Black en Hydrogen proces. Dat produceert niet alleen koolstof voor de industrie, maar ook waterstof dat kan worden gemengd met aardgas.

Ook AVBB-voorzitter Brinkman pleitte tijdens het congres voor het naast elkaar laten voortbestaan van meerdere energie-infrastructuren: “Alleen bij een verscheidenheid aan infrastructuur kunnen we optimaal profiteren van de technieken van morgen.”

Brinkmans belangrijkste zorg daarbij is het feit dat bouwers te laat worden ingeschakeld bij de planvorming. Projectontwikkelaars en aannemers moeten in zijn visie al worden betrokken bij het stedenbouwkundig plan. Dan staat de keuze voor de energie-infrastructuur nog open. “Nu komen de alternatieven die we aandragen vaak te laat. Aanleg van bijvoorbeeld een warmtenet is dan niet

Reageer op dit artikel