nieuws

Eerst slopen dan bouwen credo voor Limburg

bouwbreed

Binnen een paar jaar heeft de provincie Limburg als eerste te maken met leegloop. Het is daarom onverstandig huizen bij te bouwen. Wie dat toch doet moet in ieder geval ook slopen, zodat er geen grote leegstand ontstaat. Dat is de teneur van de bijeenkomst van het ‘NCIV koepel voor Woningcorporaties’ tijdens de Bouwcontactdagen in het MECC.

Uit recent onderzoek van het Etil, een onderzoeksbureau uit Maastricht, blijkt dat Limburg snel vergrijst. Ook krijgt de provincie rond 2005 te maken met een overschot aan mensen die vertrekken; Limburg loopt dan leeg. Nu al hebben achttien gemeenten in Limburg te maken met dalende bevolkingsaantallen. Vooral jonge mensen trekken weg bij gebrek aan werk en mogelijkheden. Daarmee steekt Limburg met kop en schouders uit boven de rest van Nederland want landelijk daalt de bevolking vanaf 2030.

Verhuisketen

Minder mensen om te huisvesten is een rare en vooral nieuwe situatie waar de meeste beleidsmakers niet mee om kunnen en/of durven te gaan. Want wat voor conclusies moeten uit dit gegeven worden getrokken voor toekomstig bouwbeleid? Voorlopig tonen de bouwplannen van gemeenten nog dat er in 2005 een overcapaciteit aan huizen dreigt. M. Vliegen, beleidsmedewerker van de provincie, heeft aan de hand van deze plannen deze overcapaciteit berekend tot bijna 30.000 woningen. Dat betekent dus dat er, als er niets gebeurt, heel veel woningen worden gebouw voor de leegstand.

De woningcorporaties zitten dan met de gebakken peren. Woonconsumenten eisen immers steeds meer kwaliteit en vinden die meestal in nieuwe huizen. Maar wie verhuist laat een woning achter en de corporaties, die aan het einde van de verhuisketen zitten, worden als eerste met leegstand geconfronteerd. Lege huizen en wijken zijn sociaal ongewenst en kosten bovendien heel veel geld. Honderd lege woningen kost een corporatie jaarlijks een miljoen gulden aan huurderving en doorlopende lasten, rekent een corporatiedirecteur voor.

Tijdig rapporteren

Gedeputeerde drs. W.G.N. Wijnen biedt de beleidsmakers een oplossing aan in de vorm van een effectrapportage voor nieuwbouw. “Met zo’n effectrapportage wordt voor elk nieuwbouwplan inzichtelijk gemaakt wat de toevoeging voor effect heeft op de bestaande voorraad. Dit dwingt gemeenten ertoe meer na te denken. Indien geconstateerd wordt dat nieuwbouw tot leegstand leidt, dient bij het doorzetten van het bouwplan tegelijk het besluit te worden genomen tot afbraak van met leegstand bedreigde huizen.”

Corporatiedirecteur Van Hoof uit Venlo vindt dat woningen geen wegwerpartikelen zijn. Maar de gemeente heeft wel een volkshuisvestingsfonds opgericht om kosten als gevolg van vervroegde sloop van panden te helpen financieren. Van Hoof is van mening dat de grenzen aan de bouw in zicht zijn. “Maar Nederland wordt niet van glas en beton als we weghalen wat we niet meer willen of nodig hebben.”

Reageer op dit artikel