nieuws

Duurzaam hardhout op veel terreinen te gebruiken

bouwbreed Premium

Als eerste reguliere houthandel in Nederland heeft A. van den Berg BV een grotere partij tropisch hardhout op zijn werf ontvangen, voorzien van het FSC (Forest Stewardship Council)-certificaat. Het gaat om ongeveer 500 m3 meest nieuwe hardhoutsoorten, die in Nederland niet of nauwelijks bekend zijn. Ze zijn geschikt voor de water- en bruggenbouw, voor buitenbetimmeringen, maar vooral ook voor de meubelindustrie.

Het tropisch hardhout is uit Brazilie per schip aangevoerd in Vlissingen en op 25 vrachtwagens overgeladen en vervoerd naar het terrein van Van den Berg in Nieuwerbrug. Voor Van den Berg is het een grote uitdaging omdat het allemaal voor Nederland vrijwel onbekende harthoutsoorten zijn.

Het zijn wel hardhoutsoorten die voor zeer uiteenlopende doeleinden geschikt zijn. Zo wordt de Angelim Vermelho toegepast voor het maken van damwanden, beschoeiingen en palen.

Het Sapupira is geschikt voor brugconstructies, schuttingen, en vooral kozijnen. Dit Sapupira heeft onlangs het Komo-keur voor geveltimmerwerk verkregen. Het kan een goede vervanging zijn voor meranti en merbau.

Niet bekend

“Tenslotte willen wij onze naam hooghouden”, aldus directeur A. van den Berg.

“Het betekent wel wat voor ons”, zo vult mede-directeur A.J. Stout aan. “De medewerkers moeten vertrouwd raken met de nieuwe houtsoorten. Dat betekent dat ze hun kennis moeten vergroten en verbreden. Bovendien moeten wij dubbele voorraden houden.”

Productcertificaat

Een FSC-certificaat zegt overigens alleen iets over de afkomst van het hout, en dat het wordt gewonnen uit duurzaam beheerde bossen. Het is een bevestiging, dat er verantwoord wordt omgesprongen met het oogsten van hout, waarbij wordt gezorgd voor een dusdanige vernieuwing van de houtvoorraden, dat de desbetreffende bossen toenemen in plaats van afnemen. Een zekere groei moet zijn gewaarborgd. Het FSC-certificaat zegt niets over de kwaliteit van het hout. Dat is de zorg van de leverancier. “Als wij slecht hout afleveren, dan zal de klant ons daar zeker op afrekenen. Wij willen voor deze specifieke houtsoorten de markt openbreken”, zegt Stout.

ISO-certificaat

Nog steeds wordt er op nationaal en internationaal niveau hard gesleuteld aan het ISO procescertificaat voor tropisch hardhout. Dat komt maar niet van de grond, omdat internationale overeenstemming ontbreekt. De verschillende landen, zowel de leverende landen van tropisch hardhout, als de ontvangende landen, moeten het eens worden over de voorwaarden. Zover is het echter nog lang niet .

Intussen wint de Forest Stewardship Council zienderogen terrein. Niet in het minst, omdat het certificaat van de organisatie wordt ondersteund door de milieubewegingen en milieubewuste ministeries.

Het merkwaardige feit doet zich nu voor, dat de regering zich, op zijn zachtst gezegd, niet van harte achter de FSC-certificering schaart en een voorkeur heeft voor het ISO-certificaat. Desondanks stelt VROM in het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen de FSC-certificering van tropisch hardhout als voorwaarde voor Duurzaam Bouwen. Aannemersbedrijven die FSC-gecertificeerd hout in hun leveringspakket opnemen, kunnen bij opdrachtgevers dus behoorlijk op punten scoren.

Reageer op dit artikel