nieuws

Drs. Aalt Leusink: directeur Nedeco in Den Haag

bouwbreed Premium

Op 1 november is drs. Aalt Leusink (47) benoemd tot directeur van het Nederlands Adviesbureau voor Ingenieurswerken in het Buitenland (stichting Nedeco). Hij volgt mr. A.W.G. van Riemsdijk op, die terugtreedt wegens het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens.

Leusink: “Nedeco is een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven en overheid voor het verwerven van grote opdrachten in het buitenland. Voornamelijk op het gebied van waterbouw en infrastructuur. We lobbyen, en zijn daarnaast een informatieknooppunt tussen de aangesloten bedrijven, kennisinstituten en participerende ministeries (VROM, EZ, V en W en LNV, red.). Als een bewindsman of -vrouw naar het buitenland gaat, adviseren wij over de samenstelling van de delegatie en de af te leggen bezoeken. We werken ‘all over the world’: We kijken zowel naar de renovatie van het Panamakanaal als naar de uitbreiding van het vliegveld Chep Lap Kok in Hong Kong.”

Volgens Leusink worden de projecten waarvoor Nedeco lobbyt steeds groter. “Dat betekent dat er vaker ook een financiele dekking wordt gevraagd. Het is dus onder andere mijn taak om de financiele wereld bij onze activiteiten te gaan betrekken. De concurrentie tussen landen is namelijk erg groot. Frankrijk is bijvoorbeeld, als het gaat om samenwerking tussen de financiele wereld en de exporterende industrie, veel verder in het aanbieden van turnkey-projecten, waarbij het financiele gedeelte volledig is afgedekt.”

Leusink spreekt vijf talen (waaronder de Afrikaanse taal ‘More’) en zal in deze functie veel over de continenten reizen. “Hiervoor werkte ik als directeur bij Schiphol Management Services. In die functie zat ik nog meer in het buitenland. Dat ik een West-Afrikaan in zijn eigen taal kan aanspreken komt doordat ik ook bij adviesbureau Iwaco heb gewerkt, en toen werd uitgezonden naar Afrika.”

Nedeco heeft overigens ook een nieuwe voorzitter. Prof.dr.ir. K.J. Beek volgde op 1 november ir. F.C.A.A. van Berkel op, omdat deze eveneens de statutaire leeftijdsgrens bereikte.

Reageer op dit artikel