nieuws

Dordrecht is het Troje van Nederland

bouwbreed Premium

Archeologisch gesproken is Dordrecht het Troje van Nederland. Net zoals Troje bestaat Hollands oudste stad uit een ruineheuvel, bestaande uit verschillende lagen met opeenvolgende bewoningsfasen. Volgens stadsarcheoloog drs. J. Hendriks is het enige verschil dat het in het geval van Dordrecht om een omgekeerde, in de bodem weggezakte heuvel gaat.

In maart van dit jaar begon op het Statenplein, in het hart van de stad, een oudheidkundig bodemonderzoek. Een team van ruim veertig beroeps- en amateurarcheologen heeft sindsdien laag na laag weggegraven en is daarbij op steeds vroegere bebouwingsfasen gestuit. Inmiddels gaapt er een vier meter diepe en vele tientallen vierkante meters grote put voor de ingang van warenhuis V en D. De bedoeling is dat er nog twee meter dieper wordt gegraven.

Enkele maanden geleden werd er een voor Nederland zeer bijzondere ontdekking gedaan op het gebied van huizenbouw. Om het verzakken tegen te gaan gingen Middeleeuwse Dordtenaren over tot houtskeletbouw. In plaats van dikke stenen muren werden huizen met een halfsteense muur opgetrokken. Aan de binnenkant daarvan werden houten palen opgetrokken die voor stevigheid moesten zorgen en het dak moesten dragen. Volgens Hendriks zou dit onopgemerkt zijn gebleven als Dordrecht niet zo was verzakt. “Nu zijn niet alleen de fundamenten van die huizen bewaard gebleven, zoals in de meeste andere steden het geval is, maar ook de muren”.

Het was dit in de bodem wegzakken van de bewoningslagen dat bij Hendrik de vergelijking met Troje deed ontstaan.

Volgens Hendriks is het niet zo dat de vroegere Dordtenaren veel lager woonden dan tegenwoordig. “Omdat er in dit deel van de stad gebouwd is op slappe grond, is de bebouwing geleidelijk weggezakt. Mensen vonden dat best, tot ze natte voeten kregen. Dan verhoogden ze de vloer. En als dat op den duur niet meer kon, omdat vloer en plafond elkaar begonnen te naderen, werd het huis gesloopt en zette men er een nieuw huis bovenop.”

Reageer op dit artikel