nieuws

Doorbaggeren Beerdam probleemloos verlopen

bouwbreed Premium

Het doorbaggeren van de dam tussen het Hartelkanaal en de Mississipihaven bij de Maasvlakte is gelopen zoals verwacht. Problemen zijn niet opgetreden. Dat komt mede doordat het uitvoerend baggerbedrijf ook het ontwerp van de doorvaart heeft gemaakt. Dat zegt bedrijfsleider Zondag van Boskalis Oosterwijk BV.

“Doorbaggeren van dammen is voor ons geen alledaags werk”, zegt Zondag. “Maar het hoort bij het werk dat een aannemer van baggerwerken doet als het nodig is.

Bijzonder in dit geval is dat wij ook het ontwerp van de doorvaart in de Beerdam hebben gemaakt. We konden ervoor zorgen dat het ontwerp goed aansloot bij de werkwijze van de feitelijke uitvoering.” De Beerdam heeft een lengte van 3,4 kilometer. De doorvaart krijgt een breedte van vierhonderd meter. De opening in de Beerdam maakt de Maasvlakte beter bereikbaar voor binnenscheepvaart. Het is niet meer nodig gebruik te maken van routes via het Calandkanaal/Rozenburgsluis of via de Nieuwe Waterweg /Breeddiep. Ook is de Maasvlakte met de open Beerdam onder alle weersomstandigheden te bereiken.

Aan de hand van een document waarin de eisen en voorwaarden vermeld stonden is het ontwerp gemaakt. Dat programma van eisen is opgesteld door het ingenieursbureau van het Gemeentelijk Havenbedrijf. Deze instantie heeft het ontwerp van Boskalis Oosterwijk getoetst en goed bevonden. De verantwoordelijkheid ligt echter bij Boskalis Oosterwijk.

Het openen van de Beerdam heeft twee jaar langer geduurd dan verwacht. De vertraging heeft te maken met afronden van complexe procedures en uitvoeren van werk dat de gevolgen van het openen moet ondervangen. Door de opening in de Beerdam komen terreinen die grenzen aan het Hartelkanaal direct onder invloed te staan van de zee. Kademuren zijn aangelegd, steigers zijn aangepast en wegen zijn verlegd. Na openen van de Beerdam wordt het water in het Hartelkanaal zout. Bedrijven die zoet water uit het Hartelkanaal haalden krijgen nu zoet water dat via een pijpleiding vanuit het Brielse Meer wordt aangevoerd. De leiding loopt onder het Hartelkanaal door en is aangelegd volgens de techniek van het boren. Een eerste poging daartoe mislukte. De tweede poging lukte wel. De leiding is thans operationeel. Het Gemeentelijk Havenbedrijf gaat ervan uit dat de scheepvaart vanaf 19 december gebruik kan maken van de doorvaart. Zondag denkt dat dat kan, hoewel een deel van de oeverbescherming bij de doorbaggering nog moet worden aangebracht.

Reageer op dit artikel