nieuws

Directeur Hooijmans BV beboet voor onrechtmatige ontgronding

bouwbreed

De economische politierechter in Arnhem heeft de directeur van Aannemersbedrijf Hooijmans BV te Velddriel veroordeeld tot een geldboete van f. 5000, waarvan de helft voorwaardelijk. De man zou een van zijn werknemers opdracht hebben gegeven een perceel in Maasdriel te ontgronden zonder dat daarvoor vergunning was verleend.

Hoewel de bedrijfseigenaar beweerde dat er minder afgegraven was dan noodzakelijk is om een vergunning voor aan te vragen, dacht de officier daar anders over. Hij liet het provinciale afdelingshoofd Ontgrondingen haarfijn uitleggen wat ontgronden inhield en hoeveel kubieke meter in Maasdriel afgegraven zou zijn.

Aangezien ter plekke een afgraving van 530 kubieke meter werd geconstateerd, mocht in de visie van zowel de officier als het afdelingshoofd gesproken worden van een ontgronding, waarvoor ook de benodigde vergunning aangevraagd had moeten worden.

Speciewinning

Hoewel de verdachte beweerde een siervijver aan te willen leggen en hij nooit meer dan vijfhonderd kuub klei zou hebben afgegraven, eiste de officier vijfduizend gulden boete, waarvan tweeduizend gulden voorwaardelijk. Bovendien uitte de officier het vermoeden dat de wegen- en waterbouwer helemaal geen siervijver wilde aanleggen, maar doodgewoon uit was op speciewinning.

Het incident speelde zich namelijk af in de periode dat in sommige delen van Nederland een overstroming dreigde. Het gewonnen klei zou in zijn opvatting tegen een goede prijs verkocht kunnen worden voor het bouwen, verzwaren en verbreden van de dijken. De economische politierechter vond die discussie niet zo interessant, maar constateerde wel dat de wettelijke normen voor ontgronding zonder vergunning met dertig kubieke meter waren overschreden. Uiteindelijk werd de directeur tot een hoger voorwaardelijk boetedeel veroordeeld.

Reageer op dit artikel