nieuws

Den Haag wil duurzame bedrijventerreinen

bouwbreed Premium

Den Haag besteedt meer aandacht aan duurzame inrichting van bedrijventerreinen. De gemeente wil daar milieubewust en -technisch duurzame bouw en beheer.

De betrokken bedrijven moeten op hun beurt (meer) duurzame producten maken en met andere ondernemingen rest- en afvalstoffen verwerken. Gezamenlijk moeten zij ook energie en water beheren en verkeer en vervoer regelen.

Aandacht voor het milieu schaadt de economie volgens Den Haag niet. Milieubelasting ontstaat vaak uit verspilling, wat de productiekosten verhoogt.

De gemeente wijst het deelgebied De Verademing op het voormalige Gemeentelijk Industrieterrein als voorbeeldlocatie aan voor duurzame inrichting. Een werkgroep moet op korte termijn voorstellen indienen voor de verbetering van industrieterreinen. Te denken valt ook aan toepassing van de Gemeentelijke Verordening Duurzaam Bouwen bij het invullen van bedrijventerreinen. Ondernemers, Kamer van Koophandel en het Adviespunt Vervoersmanagement Haaglanden zullen nagaan hoe de ontsluiting en de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen kan verbeteren.

Reageer op dit artikel