nieuws

Busbaan wordt in de toekomst sneltrambaan

bouwbreed Premium

De vrije busbaan, Zuidtangent in Haarlem, moet in de toekomst een sneltrambaan worden. Dit staat in de brochure van de stuurgroep Zuidtangent waarin onder andere de provincie Noord-Holland vertegenwoordigd is. Gedeputeerde en voorzitter van de stuurgroep H. de Boer, overhandigde de brochure dinsdag aan de Vaste Kamercommissie van Verkeer en Waterstaat.

De brochure werd aangeboden om toegelaten te worden tot de light-rail-proefprojecten van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Projecten die hiertoe zijn toegelaten komen in aanmerking voor financiering bij het aanleggen van een light-rail-baan. Zuidtangent is niet toegelaten tot de vijf projecten die al op de lijst staan. “Met het aanbieden van deze brochure willen wij toch proberen toe te treden”, vertelt K. Meijer van het comite Floralijn 2002.

Voor de light-rail-proefprojecten is f. 65 miljoen beschikbaar. De aanleg van de busbaan Zuidtangent kost al f. 460 miljoen, f. 450 miljoen betaalt de overheid, de provincie betaalt de overige f. 10 miljoen. Een trambaan aanleggen kost 30% meer. De f. 65 miljoen van het ministerie moet landelijk verdeeld worden onder de vijf, mogelijk zes, projecten. D66 heeft al voorgesteld f. 250 miljoen uit het FES (Fonds Economische Structuurverbetering) beschikbaar te stellen voor light-rail. PvdA-lid F. Croone, die de brochure in ontvangst nam, is ook voor meer geld voor light-rail. Mocht er meer geld beschikbaar komen, dan is het nog niet zeker dat Zuidtangent het geld krijgt. “Wij hebben goede hoop in aanmerking te komen voor geld voor de aanleg. Dit is het enig light-rail-project dat aan alle criteria voldoet: ontsluiting van een mainport (Schiphol); vervanging van onrendabele lijnen van de NS; ontsluiting van een Vinex-locatie (de Haarlemmermeer), en een betere bereikbaarheid.”

Meer voordelen

Een sneltram is noodzakelijk, omdat zij veel voordelen heeft boven een bus. “Meer reizigers kunnen in een keer vervoerd worden, een tram is comfortabeler en, niet geheel onbelangrijk, een tram is veel schoner dan een bus. Onderzoek heeft uitgewezen dat een tram 10% meer reizigers zal trekken dan de bus”, vertelt een voorlichter van de provincie Noord-Holland M. Jonker.

De bus, later misschien ook de sneltram, zal gaan rijden op het kerntraject Haarlem-Schiphol Noord van de lijn IJmuiden-Weesp. Op dit moment zijn de werkzaamheden voor aanleg van een vrije busbaan in volle gang. “De fundering wordt wel al gereed gemaakt voor een toekomstige trambaan. De viaducten op het traject worden ook aangepast aan de hoogte van de tram”, vertelt Jonker.

De buslijn moet in 2002 gereed zijn. “Tot nu toe verloopt alles volgens de planning. Als alles meezit is zij op tijd klaar voor de Floriade die in datzelfde jaar begint”, aldus Jonker.

Het ministerie zal op 17 november een besluit nemen.

Reageer op dit artikel