nieuws

Broekpolder na nek-aan-nekrace naar Amstelland/Heijmans

bouwbreed Premium

De realisatie van de Vinex-locatie Broekpolder is gegund aan Amstelland/Heijmans. De twee ontwikkelaars bouwen tussen de plaatsen Beverwijk en Heemskerk vanaf begin 1999 ruim 3400 woningen. De ontwikkelcombinatie troefde consortia Mabon (HBG) en Bouwfonds af.

“Het was een nek-aan-nekrace tussen de drie overgebleven consortia. Amstelland/Heijmans had een iets beter financieel verhaal. Het feit dat Amstelland al twee wijken in Heemskerk bouwt (Commandeurs en Beierlust/ red.), heeft beslist geen rol gespeeld bij onze keuze”, aldus een toelichting van Ton Kooiman, voorzitter Stuurgroep Broekpolder en in het dagelijks leven wethouder Beverwijk.

“Bouwfonds viel af omdat we vraagtekens zetten bij de haalbaarheid van de grondopbrengst. Ze hadden een negatieve exploitatie. Het voorstel van Mabon was bijna net zo goed als dat van Amstelland. Echter hun woningbouwprogramma was 300 woningen teveel en de vereffening was niet toegepast voor het gehele sociale bouwprogramma van 1200 woningen.”

De twee gemeenten in Noord-Holland begonnen de rit met acht ontwikkelconsortia. Op basis van een analyse, waarin werd gekeken naar de stedenbouwkundige kwaliteiten, ambities op vlak van milieu en het gewenste woningbouwprogramma vielen er al vijf af. “Tevens moesten er oplossingen worden aangedragen voor het tekort van f. 48 miljoen”, gaat Kooiman verder. “Dat werd bereikt door duurdere woningen in het programma op te nemen en aan de kostenkant te bezuinigen. Zo bleek de infrastructuur miljoenen guldens lager uit te vallen dan in eerste instantie werd geraamd. Het betekende wel dat een partij als ING afviel. Daarnaast vragen we van het rijk een financiele bijdrage in een archeologisch monument. Dat ligt in de locatie en mag niet worden verkocht.”

Overigens hoeven lokale aannemers niet te treuren nu het werk gaat naar twee landelijke bouwconcerns. In het contract met de winnende ontwikkelaars is geregeld dat minimaal 25% van het werk door de lokale aannemerij moet worden gedaan. Op een totale investering van tegen de f. 1 miljard betekent dat een behoorlijke financiele impuls voor de lokale werkgelegenheid.

Wat opvalt bij deze Vinex-locatie, is dat met grote snelheid is gewerkt. De keuze van de twee colleges van bestuur voor Amstelland/Heijmans worden 26 november in een besloten commissievergadering behandeld. Op 18 december weten de ontwikkelaars of ze de champagne kunnen laten knallen, dan komt het voorstel nog in beide gemeenteraden.

“Begin 1999 kan dan de eerste paal al de grond in”, stelt wethouder Kooiman. “We hebben meer dan een spoor bewandeld. Dat werkt veel sneller dan het keurig een voor een doorlopen van de procedures. De ontwikkelaars zijn ook gekieteld. Zij gingen daardoor sneller werken. Deze werkwijze zetten we voort. Over de uitwerking van het contract wordt nu al onderhandeld. Daarnaast werken de ontwikkelaars het eerste deelplan uit. Als het nu misgaat? Dan nemen we nummer twee.”

Betrokken bij Broekpolder

– Deelnemers drie belangrijkste consortia: Amstelland Vastgoed (NBM-Amstelland) en Heijmans Projectontwikkeling (winnaar), Mabon (HBG), Volker Stevin Ontwikkelingsmaatschappij en Proper Stok Groep en Bouwfonds Woningbouw met plaatselijke aannemers als Lokhorst en SBB.

– Projectbureau Broekpolder: Akro Consult

– Masterplan/kwaliteitscontrole: Teun Koolhaas Ass.

– Regie: gemeenten Beverwijk en Heemskerk.

Reageer op dit artikel