nieuws

Bouw moet zich meer op renovatie en sloop richten Lagere woningbouwcijfers deren NVOB Limburg niet

bouwbreed

“Het zijn nu niet direct cijfers waarvan ik van mijn stoel val.” Rene Meyboom, secretaris van het NVOB-Gewest Limburg, is duidelijk niet onder de indruk van de jongste richtcijfers woningbouw. Dat de zuidelijkste provincie van Nederland snel zal ontvolken en dat dit directe gevolgen voor de bouwproductie heeft, is hem al langer duidelijk. Het betekent volgens Meyboom wel dat de Limburgse bouw zich “terdege op een nieuwe taak moet voorbereiden”.

Limburg bouwt te veel woningen. Uit onderzoek van het onderzoeksinstituut ETIL uit Maastricht blijkt, dat de uitbreidingsbehoefte tot het jaar 2005 ruim 3700 woningen lager ligt dan waar de huidige woningbouwplannen vanuit gaat. Hoewel er volgens Gedeputeerde Staten van Limburg op korte termijn nog geen reden is tot al te grote paniek, moeten de plannen na 2000 zeker worden bijgesteld.

De voor woningbouw in Limburg verantwoordelijke gedeputeerde, W.G.N. Wijnen, becijferde deze week dat er de komende twee jaar zo’n 1280 woningen te veel verrijzen. Het woningtekort, in 1995 nog 2,3 procent van de voorraad, zal daardoor volgend jaar al rond 1,2 procent schommelen. Vervolgens loopt dit tekort in de jaren daarna terug naar 0,8 procent van de voorraad. En erg veel lager moet het cijfer dan niet komen, want dan ontstaat er echt leegstand, zo benadrukte de gedeputeerde.

Gevolgen

De gevolgen voor de bouwnijverheid laten zich raden. W. Sniedt, Provinciaal beleidsmedewerker ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, is daar helder in. “Het is duidelijk dat het bouwbedrijf de aandacht zal moeten verleggen van grootschalige nieuwbouw naar bijvoorbeeld renovatie.” Want mogen er volgens de beleidsmedewerker grenzen aan grootschalige uitbreidingsplannen komen, in de bestaande voorraad is nog genoeg te doen. “Gemiddeld wordt nu een op de 1000 woningen vervangen. Dat aantal moet omhoog. Ik denk ook dat er in de sfeer van vervanging en verbetering een hoop werk voor de bouwbedrijven ligt.”

Doornemen

Deze mening is ook Rene Meyboom, secretaris van het NVOB-Gewest Limburg, toegedaan. “De cijfers van het ETIL verbazen mij niet zo. Ik moet het allemaal nog grondig doornemen. Maar in principe zijn het geen gegevens waarvan ik van mijn stoel val. Wel is het duidelijk dat het onderzoek consequenties heeft voor de bouwproductie. En in het verlengde daarvan voor de wijze waarop de bouwbedrijven hun toekomst moeten veilig stellen.” Tegelijkertijd voegt Meyboom hieraan toe dat “bouwbedrijven ook niet gek zijn. En dus zelf ook begrijpen dat de vraag zal afnemen. De uitkomsten van het onderzoek en de besluiten van GS drukken de sector in dit geval alleen maar met de neus op de feiten.”

Overleg

Volgende maand staan de richtcijfers woningbouw op de agenda van het Bestuurlijk Overleg Bouwen en Wonen (BOBW), zeg maar de opvolger van het Provinciaal Bouwberaad Limburg. In dit bestuurlijk overleg hebben naast het NVOB ook makelaars, provincie en gemeenten zitting. “We zullen dan tot een inhoudelijke discussie moeten komen. Niet alleen moeten we ons afvragen hoe je omgaat met de nieuwbouwproductie, maar ook wat we met de bestaande voorraad moeten. Ik zou in dit kader ook antwoord willen hebben op de vraag wat te doen met de sociale woningbouw. Daar gaan toch de gaten vallen. Hier ontstaat leegstand omdat de consument naar de nieuwbouw trekt.”

Maar ook vragen als hoe om te gaan met de veranderende woningbehoefte en het bouwen voor doelgroepen zoals ouderen en jongeren, verdient in zijn visie de nodige aandacht.

Reageer op dit artikel