nieuws

Born

bouwbreed Premium

De gemeente Born investeert in 1998 in de bouw van een nieuw winkelcentrum en circa 200 woningen in het plan Aldenhof. Met de opbrengst van de verkoop van bouwgrond in dit plan, enkele miljoenen guldens, kan het eerste gedeelte van het centrumplan worden uitgevoerd.

Volgend jaar bouwt Born ook een nieuwe brandweerkazerne en wordt een begin gemaakt met de nieuwe haveninsteek vanuit het Julianakanaal naar de overslaghaven. Het tussen twee viaducten langs de spoorlijn gelegen gebied in de kern van Born wordt ingericht als park. Onderhoud van wegen en straatverlichting krijgt extra aandacht.

Reageer op dit artikel