nieuws

Badplaatsen hebben opknapbeurt nodig

bouwbreed Premium

De badplaatsen langs de Hollandse kusten kunnen de concurrentie met andere recreatie-oorden steeds slechter aan. Het strand is nog wel in trek maar de plaatsen zelf worden onaantrekkelijk gevonden. Daarom is een architectonische opknapbeurt nodig.

Meer dan honderd architecten en beleidsmakers verzamelden zich vrijdag in IJmuiden om ‘de cultuur van de Hollandse badplaats’ te bestuderen. Daarmee is het namelijk niet goed gesteld, vinden de organisatoren (behalve de provincies Zeeland, Noord- en Zuid-Holland ook het Vormgevingsinstituut en Architectuur Lokaal). Afname van bezoekersaantallen dreigt, er heerst onvrede over de verschijningsvorm van de badplaatsen en het functioneren van de kust.

Verkenning

Als verkenning van mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering hadden negen ontwerpers – van landschapsarchitecten tot industrieel ontwerpers – schetsen gemaakt, die in IJmuiden werden gepresenteerd. Uit die verkenningen bleek dat het nodig is om de kust als een samenhangende regio te beschouwen. Nu creeert elke gemeente zijn eigen plannetje, dat ophoudt bij de gemeentegrens. Een nieuwe creatieve benadering is noodzakelijk om de kust als regio een duidelijk eigen identiteit te geven, aldus de organisatoren.

Zij stellen voor om gedurende tien jaar een ‘innovatiebureau’ te laten werken aan de herstructurering van de kust met behulp van architecten en vormgevers.

Voor dit idee hebben zij zich laten inspireren door de werkwijze in Duitsland van de Internationale Bau Ausstellung (IBA). Die heeft met voorbeeldprojecten in Berlijn en het Emscher Park in het Ruhrgebied laten zien welke positieve ruimtelijke en economische effecten te bereiken zijn.

De deelnemers aan de conferentie, onder andere vertegenwoordigers van alle kustgemeenten, en de organisatoren zullen zich de komende maanden actief inzetten om tot zo’n ‘architectuur-vormgevings-impuls’ te komen.

Reageer op dit artikel