nieuws

Amsterdam verhoogt grondprijs woningen

bouwbreed Premium

Amsterdam verhoogt in 1998 de grondprijzen voor woningbouw in de marktsector. De stijging varieert van 10 tot 25%, al naar gelang de locatie. De grondprijs voor sociale woningbouw gaat niet omhoog. Voor kantorenbouw en bouw op bedrijfsterreinen is de hogere grondprijs minimaal te noemen. Dat blijkt uit de voordracht van B en W aan de gemeenteraad.

Het college relateert de grondprijzen in de marktsector van woningen aan de vrij-op-naamprijzen. Die blijken bij nieuwbouwwoningen nog steeds te stijgen. Voor volgend jaar is de verwachting, dat de 3850 tot 5250 als ‘Vinex-productie’ te bouwen woningen niet moeilijk zijn af te zetten. Ook als het merendeel een meer dan f. 300.000 kost.

Dit jaar stegen de verkoopprijzen met 10 a 15%. Volgens B en W rechtvaardigt deze stijging een verhoging van de grondprijs met 10 a 25% voor 1998. In het algemeen is de stijging van de grondprijs hoger dan die van de verkoopprijzen, omdat de bouwkosten veel minder hard stijgen dan de verkoopprijzen, is de uitleg.

Hoe hoog de grondprijs feitelijk zal zijn, ligt aan de locatie, en is onderwerp van onderhandeling. In de markt voor eengezinswoningen vrij op naam is een grondprijs van f. 3500 per m2 gebouwd oppervlak nu al niet ongewoon. Voor meergezinswoningen zijn verreweg de duurste locaties de binnenstad, Buitenveldert en Amsterdam Zuid. Daar liggen de grondprijzen per m2 tussen de f. 770 en f. 2000.

Efficient grondgebruik

Om bouwen in hogere dichtheden te bevorderen, komt er een beloning op efficient grondgebruik voor eengezinswoningen. Zo zal de grondprijs per m2 bij een grote woning op een kleine kavel, lager zijn dan de grondprijs voor een kleine woning op een grote kavel. Ook het bouwen van parkeervoorzieningen in plaats van parkeren op maaiveld zal via een ‘aangepaste grondprijs’ worden gestimuleerd.

De grondprijzen voor sociale woningbouw gaan niet omhoog. Door vermindering van subsidiebedragen en de druk op de stichtingskosten, acht het college dat niet gewenst. Zelfs een inflatiecorrectie op de prijzen van 1997 blijft uit.

Utiliteitsbouw

Volgend jaar blijven de grondprijzen voor kantoren in hoofdlijnen gelijk aan die in 1997. Alleen voor inflatie zal met een percentage van 2,25 worden gecorrigeerd. Omdat de belangstelling voor de locaties Teleport en Oostelijke Handelskade voor kantorenbouw zeer matig is, blijven de grondprijzen hier met f. 700 tot f. 1100 per m2 bebouwd vloeroppervlak achter bij de overige locaties, waar bedragen tussen de f. 1100 en f. 2500 worden gehanteerd.

Voor bedrijfsterreinen zijn de grondprijzen gelijk gebleven aan die voor dit jaar. Het college ziet zelfs af van een inflatiecorrectie.

Reageer op dit artikel