nieuws

Alders bezorgd over ‘enorme herstructurering’ Groningen

bouwbreed Premium

Hans Alders, de Commissaris van de Koningin in Groningen, maakt zich zorgen over de enorme herstructureringsopgave waar het noorden van Nederland voor staat. “Hele wijken moeten worden gesaneerd om te kunnen concurreren met de uitleggebieden. Alleen als we er voor zorgen dat er niet meer nieuwbouw op de markt komt dan er behoefte is, kan de vernieuwing van de bestaande wijken slagen.” Een beleid dat door het Drentse Emmen warm wordt omarmd.

Volgens Alders breken er voor Noord-Nederland spannende tijden aan: “Noord-Nederland is het alternatief in plaats van het volbouwen van het Groene Hart en eilanden voor de kust. Maar dan moet het noorden in Den Haag niet meer worden gezien als de rest van Nederland. Dan worden de kansen van Nederland in z’n geheel namelijk onvoldoende benut.” De strijd van het noorden tegen het Haagse beeld dat de regio meer is dan een groene tuin heeft steun gekregen van de commissie Langman. In het rapport van deze commissie krijgen de noordelijke provincies meer toegedicht dan alleen hun kwaliteiten voor het toerisme en recreatie.

Hans Alders hield gisteren in het Drentse Emmen dan ook een vurig pleidooi voor meer Haagse aandacht voor Noord-Nederland. Hij deed dat op de Noordelijke Volkshuisvestingdag die door de Nationale Woningraad (NWR) op touw was gezet. Dit jaarlijks terugkerende congres stond gisteren geheel in het teken van ‘Het Noorden in 2030’.

Werkgelegenheid

Een toekomst die volgens de Groningse Commissaris van de Koningin voor een belangrijk deel wordt bepaald door de wijze hoe het Rijk met het noorden omgaat. “En de huidige aandacht gaat nu nog mijns inziens teveel uit naar de Randstad en de ontsluiting richting het zuiden.” In zijn visie is het van belang dat de bereikbaarheid van het noorden snel wordt verbeterd. Niet om een grote overloop uit andere delen van het land op te vangen. Daar gelooft Alders nog niet in. Wel om de werkgelegenheid te verbeteren door het aantrekken van bedrijven. In dit kader hekelt hij de regelmatig terugkerende discussies over het vertrek van KPN uit Leeuwarden en Groningen. “Het is niet goed als om de paar maanden de plek van in dit geval voormalige rijksdiensten ter discussie worden gesteld. Terwijl juist die diensten met heel veel geld naar het noorden zijn gebracht.”

Woningbouw

Naast het aantrekken van bedrijven, is het van belang dat er zorgvuldig met de woningbouw wordt omgegaan. Hans Alders: “In deze ontspannen woningmarkt is er vooral een kwaliteitsvraag. Maar het is niet goed om die kwaliteitsvraag automatisch in de uitleggebieden te voldoen. Met een structurele leegstand die al drie maal hoger ligt dan in de rest van het land, is dat gevaarlijk voor de bestaande stad. Bestaande wijken hebben het nu al moeilijk.”

Alders becijferde dat alleen al voor de stad Groningen de sloop van 7000 woningen op het programma staat. “Hele wijken moeten er gesaneerd worden. Voor een deel corporatiebezit. Corporaties waarvan in sommige gevallen de financiele positie niet optimaal is.” Om de herstructureringsopgave tot een goed einde te brengen en de bestaande wijken een beter imago te verschaffen, moet aldus Alders er met de nieuwbouw in uitleggebieden rustig aan worden gedaan. “We moeten er voor waken dat er niet meer nieuwbouw op de markt komt dan voor de eigen woningbehoefte nodig is.”

Faseren

Het is een oproep die overigens voor de Drentse gemeente Emmen niet uit de lucht komt vallen. Emmen heeft onlangs besloten de eigen Vinex-locatie gefaseerd te ontwikkelen. “We willen de vervangingsvraag zo veel mogelijk in de bestaande wijken opvangen”, licht P.A.C.M. van der Velden, burgemeester van Emmen toe. “Om het automatisme van verhuizen naar de uitleggebieden zoveel mogelijk te doorbreken willen we de Vinex-locatie fasegewijs realiseren. Ook kunnen dan de verbeterde bestaande wijken met de Vinex-loctatie concurreren”, aldus Van der Velden.

Reageer op dit artikel