nieuws

Aanpak werkdruk vergt maatwerk

bouwbreed Premium

De aanpak van een te hoge werkdruk vergt maatwerk omdat de oorzaken niet eenduidig zijn vast te stellen. Heel veel factoren hebben ermee te maken. Uiteraard het werk zelf en de collega’s op het werk. Maar ook zaken die niet in de bedrijfssfeer liggen, zoals de persoon of zijn prive-omstandigheden, hebben ermee te maken.

Aldus reageert het AVBB op de ideeen van de bouwbonden om de werkdruk in de bouw aan te pakken. “Wat de ene persoon prettig vindt, werkt bij de ander juist averechts. Kortom, een eenduidige benadering met uniforme instrumenten en vaste regels en normen, werkt daarbij niet. In het bedrijf zelf moet bekeken worden wat de beste aanpak is. Daarbij is de werkorganisatie een belangrijk facet.”

De werkgeversorganisatie wijst erop dat er al veel gebeurt aan de aanpak van het probleem. De plannen van de bonden zijn daarom een aanvulling op de activiteiten, deels een verdubbeling ervan. Zo is door Stichting Arbouw rond het thema werkdruk een onderzoek uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is enkele jaren geleden een cursus ontwikkeld, waarbij werkdruk centraal staat. Ook individuele werkgevers besteden hier aandacht aan. Zo is het een element dat is opgenomen in de verplichte

Reageer op dit artikel