nieuws

Aanleg bos blijft op schema

bouwbreed Premium

De aanleg van het tussen Arnhem en Huissen geplande Stuitbos kan definitief van start gaan. Een poging van akkerbouwer A. van Bergen om de werkzaamheden via een spoedprocedure bij de Raad van State in Den Haag te vertragen, is mislukt.

Van Bergen eiste in de procedure schorsing van het nieuwe Arnhemse bestemmingsplan ‘Rijkerswoerd’. In dit plan is het Arnhemse gedeelte van het Stuitbos opgenomen.

Ook Huissen heeft een bestemmingsplan in procedure gebracht waarin het Stuitbos een rol speelt. Verdeeld over de twee gemeenten krijgt het bos een oppervlakte van 75 hectare.

Akkerbouwer Van Bergen pachtte 13,5 hectare grond van de gemeente, waarop nu bomen voor het Stuitbos ingeplant zullen worden. Van Bergen stelt het recht te hebben de gronden nog minimaal een jaar te pachten. Daarom eiste hij schorsing van het bestemmingsplan Rijkerswoerd XXXVII, zodat de bomen niet geplant zouden mogen worden.

Het schorsingsverzoek is nu door rechter mevrouw J. Eekhof van de Raad van State afgewezen. Zij heeft nog slechts mondeling uitspraak gedaan. Haar schriftelijke motivering volgt later.

Reageer op dit artikel