nieuws

Zoetermeer

bouwbreed Premium

Het college van B en W van Zoetermeer heeft een voorstel bij de gemeenteraad ingediend om na de sloop van de parkeergarage Zalkerbos/Vreebos, 300 openlucht parkeerplaatsen aan te leggen. De kosten, f. 1.842.000, worden vergoed door woningstichting CWZ.

Naast de parkeerplaatsen, richt de gemeente een groengebied in. De kosten komen uit de reserve stedelijk beheer. De raad wordt voorgesteld een krediet van f. 3.550.600 beschikbaar te stellen.

Reageer op dit artikel