nieuws

Woningcorporatie Trofee voor huisvestingsprestatie

bouwbreed Premium

De Bank Nederlandse Gemeenten roept woningcorporaties op mee te dingen naar de Woningcorporatie Trofee 1998. Met deze onderscheiding wil de BNG corporaties die zich in positieve zin onderscheiden voor het voetlicht brengen. Behalve een beker krijgt de winnende corporatie een geldprijs van f. 25.000.

Deelnemende corporaties worden aan de hand van een door het Onderzoeksinstituut OTB (TU Delft) opgestelde vragenlijst en ontwikkelde methode beoordeeld op hun organisatie, beleid, maatschappelijk functioneren en de volkshuisvesting. Meer dan in 1996, toen de prijs voor het eerst werd uitgereikt en vooral gelet werd op de interne organisatie, zal de aandacht gericht zijn op de volkshuisvestingsprestaties. Het gaat dus meer om het maatschappelijk rendement van de investeringen, het voorraadbeleid, de investeringen in de leefbaarheid, het doelgroepenbeleid, huur- en milieubeleid en samenwerking met andere partijen.

De corporaties die meedoen krijgen in ieder geval een vergelijking van hun score met het gemiddelde van alle respondenten. “Zo heeft u een soort benchmark voor de kwaliteit van het eigen corporatiemanagement”, schrijft ir. P.O. Vermeulen (lid RvB van BNG) aan de corporaties.

Begin 1998 zal de jury, onder voorzitterschap van oud-minister van VROM drs. E. Nijpels, een aantal nominaties bekend maken. De jury bestaat verder uit prof. J. Bahlman (Nijenrode), mr. W. van Leeuwen (NCIV), N. van Veen (Woonbond), N. van Velzen (NWR) en ir. H. Westra (SEV). De trofee wordt uitgereikt tijdens de BouwRai die tussen 10 en 13 maart wordt gehouden.

Reageer op dit artikel