nieuws

Woningbouw in Noord- Nederland aan banden

bouwbreed Premium

De woningbouw in het Noorden van Nederland moet aan banden worden gelegd. Er mag pas een nieuwe woning in een uitbreidingsgebied worden gebouwd als er ook een in de bestaande gebouwde omgeving is gesloopt. Verder moet het afgelopen zijn dat bestuurders van steden en dorpen elkaar blijven bevechten als het gaat om het binnenhalen van de laatste woningbouwcontingenten.

Volgens drs. A.H. Moerman, directeur van de woningbouwvereniging Groningen met een bezit van zo’n 8000 woningen, moet er anders met het woningbouwvraagstuk worden omgegaan. Hij betoogde gisteren in Leeuwarden onder het motto ‘Stop de woningwedloop’ voor een moratorium voor alle woningmarktgebieden in het noorden van Nederland. Moerman deed dat op het Regioberaad over de bouwopgave van Noord-Nederland dat door het NIROV (Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting) op touw was gezet. Moerman benadrukte dat beslissers over de gebouwde omgeving in de jaren zestig, zeventig, tachtig en “misschien zelfs negentig” foute keuzes hebben gemaakt. “Zij hebben onvoldoende oog getoond voor het belang van de gebruiker. Er is slechts gewerkt aan het oplossen van het productievraagstuk terwijl de vraag ‘hoe vullen we de woningbehoefte in’, onvoldoende of helemaal niet beantwoord is.”

Volgens de corporatiedirecteur dreigt hetzelfde te gebeuren nu mensen hun huurwoningen verlaten en kiezen voor het eigen woningbezit. “Het stelt de beslissers over de gebouwde omgeving wederom voor de keuze hoe de bestaande omgeving opnieuw moet worden ingericht.”

Loef afsteken

Zorgelijk vindt Moerman echter de wijze waarop dit gestalte krijgt. “Als opdrachtgevers zoals woningcorporaties, vastgoedfondsen en ontwikkelende bouwers menen dat ze elkaar de loef moeten afsteken om nieuwe woongebieden te ontwikkelen, dan slaan zij de plank mis. Als bestuurders van steden en dorpen in Noord-Nederland elkaar blijven bevechten om de laatste woningcontingenten binnen te halen dan slaan ook zij de plank mis.”

Ronduit belachelijk noemde Moerman het dat herstructureringsplannen door corporaties momenteel onder grote druk in elkaar worden gesleuteld omdat ze de nieuwbouw in de uitbreidingslocaties voor willen zijn.

“Dat loopt fout af. Want de buurt vernieuwt zich langzaam, mensen hebben tijd nodig om aan veranderingen te wennen. Opdrachtgevers en politici moeten de gebruiker van de gebouwde omgeving die tijd gunnen.” Het is in dit kader dat Moerman pleit voor het toepassen van een moratorium. Een woning pas bouwen als er een is gesloopt.

Een oproep die Moerman in de visie van de Friese gedeputeerde S. Jansen eigenlijk niet zou moeten ventileren. Immers, voor de corporatiedirecteur had de gedeputeerde betoogd voor een gezamenlijke aanpak van het woningbouwvraagstuk.

“Volkshuisvestingspartners moeten overtuigd worden en raken van de meerwaarde van samenwerking. Daarvoor is het nodig dat er wederzijds begrip en vertrouwen ontstaat. Boute stellingnamen via de media of allerlei organen werken in dit geval contraproductief”, aldus Jansen.

Reageer op dit artikel